Vizyonumuz & Misyonumuz

  • Anasayfa
  • Kurumsal
  • Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz & Misyonumuz

VİSAD’ın misyonu; Türkiye hayvan sağlığı sektörünün daha iyi tanıtılmasını sağlamak, ülke hayvancılığına yenilikçi ve kaliteli veteriner sağlık ürünlerinin sunulmasında esas olan bilimsel temellere ve uluslararası standartlara dayanan mevzuatın oluşturulmasına ve uygulama kapasitesinin arttırılmasına destek vermektir. 

VİSAD’ın vizyonu; “Güvenilir, etkin ve yenilikçi ürünleri” sunarak, hayvan sağlığı alanında yaşanan problemlerin azaltılmasında hayvancılık sektörüne ve hükümetlere “çözüm ortağı”olmaktır.

Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen girişim ve faaliyetlerde bulunur.

Türkiye‘de veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddeler sanayi ve ticareti ile uğraşanlar arasında mesleki dayanışmayı ve gelişmeyi sağlamak, resmi makam ve merciler nezdinde üyelerinin menfaatlerini savunmak,
Sevk ve idare, verimlilik, üretim kalitesi, pazarlama ve benzeri konularda yapılan çalışmaları özendirmek; bu konularda konferans, kongre, seminer veya açık oturumlar düzenlemek ve bu gibi çalışmalara katılmak, faydalı gördüğü sergi ve fuarları açmak veya açılanlara katılmak,
Veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddelerin üretimi, ithali ve satışı ile ilgili hususların çözümü için gerekli merciler nezdinde teşebbüslerde bulunmak ve işbirliği yapmak, bu konulara ilişkin mevzuatın hazırlanmasında resmi mercilere yardımcı olmak,
Türkiye’de veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddeler konularında araştırma yapmakla yükümlü resmi ve yarı resmi kurumlara teknik olarak katkıda bulunmak amacı ile doküman, bilgi ve belge sunmak, görüş alışverişi yaparak Türk tarım ve hayvancılığının gelişmesine hizmet etmek,
Üyelerin arasındaki sorunların çözümlenmesinde arabuluculuk yapmak, üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmeye çalışmak, bu amaçla müesseselerle işbirliği sağlamak, bu konularla ilgili yayınlar yapmak, üyelerin yararlanması için kitaplık, sağlık ve spor tesisleri ve yardım sandıkları kurmak,
Veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddelerin imalatında kullanılacak her türlü aktif, yardımcı ve mamul maddelerin ve bu sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü cihaz ve makinelerin ithali için ithalat mevzuatı, gümrük muafiyeti ve döviz tahsisi hususlarında gerekli kolaylıkların sağlanması bakımından ilgili makamlar nezdinde teşebbüslerde bulunmak,
Yurt içinde üretilen veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddelerin ihracı konusunda müteşebbisi teşvik edici teşebbüslerde bulunmak ve bu maksatla resmi makam ve mercilerle Ticaret ve Sanayi Odaları nezdinde girişimlerde bulunmak,
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek maksadıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, işletmeciye vermek,
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki benzeri dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,
Amacını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek.