Visad Hakkında

Visad Hakkında

Kısa adı VİSAD olan Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği 1991 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin önde gelen hayvan sağlığı firmalarının üye verdiği sektörel bir dernektir. Üyeleri arasında çok uluslu firmalar, ithalatçı firmalar ve yerli üretici firmalar yer almaktadır. İlk yıllarda sadece ilaç sektörünü temsil eden dernek daha sonraki yıllarda hayvan aşılarını da bünyesine almıştır. Veteriner ilaçları, hijyen ürünleri, yem katkıları ve premiksler, aşılar ve diğer biyolojik maddeler gibi veteriner sağlık ürünleri sanayi ve ticareti ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerden kuruludur. Dernek merkezi başlangıçta İstanbul’da iken 2009 yılı başında Ankara’ya taşınmıştır. VİSAD üyesi firmaların, hayvan sağlığı ürünleri pazarının parasal değer olarak %85 inden fazlasını temsil ettiğini düşünüyoruz.

Derneğin kuruluş amacı; veteriner sağlık ürünleri sanayi ve ticaretinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler arasında yardımlaşma ve dayanışma temin etmek, üyelerin ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak, bu alanda kurulmuş ve kurulacak sanayinin uyumlu ve verimli çalışması için gerekli imkan ve şartları sağlamak, veteriner ilaçları, biyolojik maddeler ve yem katkılarının bilinçli olarak kullanımı ve bu alanın genelde ülke ekonomisine olan katkılarının toplumca daha iyi anlaşılmasını temin etmektir. 

VİSAD’a üyelikte temel değer olarak; başarıyı sadece ticari anlamda kar etme çerçevesine sıkıştırmayan, hayvan sağlığı ve refahıyla toplum sağlığı konusunda asgari medeni duyarlılığı gösterebilen ve Türkiye'nin AB üyeliği ile Türk insanının AB standartlarında bir yaşam kalitesine ulaşması hedefine gönülden inanmış olmak aranmaktadır.

VİSAD çalışmalarını bağımsız bilimsel temel, uluslararası standart, dürüstlük, ortak akıl sonuçları, şeffaflık ve hesap verebilir olmak temelinde sürdürür.  VİSAD, şemsiye bir kuruluş sorumluluğu ile üyelerinin ve hayvan sağlığı sektörünün ortak görüşünü savunmayı benimsemiştir.  VİSAD, veteriner sağlık ürünlerinin hayvancılık sektöründe, koruma ve tedavi amacıyla doğru kullanımı ile sağlanacak ekonomik katkı yanında hayvansal ürün tüketicilerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmaktadır. 

VİSAD, Türkiye’de yetkili otorite, diğer mesleki ve sektörel kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. VİSAD aynı zamanda; Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE), Uluslararası Hayvan Sağlığı Federasyonu (IFAH), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Avrupa İlaç Ajansı (EMEA), Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (EFSA), Amerika Gıda ve İlaç Ajansı (FDA) ve Uluslararası Biyolojik Ürünler Birliği (IABs) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği halindedir. 
 
Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de hayvan sağlığı sektörünün problemleri gittikçe büyümektedir. Sektörle ilgili yeni düzenlemelerin yapılması zorunluluk arz etmektedir. Bu yüzden VİSAD öncülüğüne geçmişte olduğundan çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de 2007 yılında İstanbul’da yapılan Avrupa İlaç Ajansı (EMEA) toplantısı VİSAD açısından oldukça yararlı olmuştur. Bu toplantıya Türkiye’nin AB üyeliği hedefine inanmış ve bu sürece katkı yapmak isteyen beşeri ve veteriner ilaç firmaları yanında Türkiye’yi bu hedefe götürecek resmi kurumlar, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının konuyla ilgili yetkilileri neredeyse tam kadro katılmıştır. Türkiye’de önümüzdeki dönemde veteriner sağlık ürünlerinin ruhsatlandırılması, üretimi, dağıtımı ve kontrolüyle ilgili ciddi değişiklikler olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. VİSAD bu sürece aktif destek vermek, ilaç ve aşı firmaları, sanayiciler, bilim adamları ve yetkili otoritenin daha yoğun işbirliğiyle AB standartlarına ulaşma konusunda hızlı ve sağlıklı ilerleme sağlamak arzusundadır. Aksi takdirde AB’ne özellikle son dönemde üye olan bazı ülkelerde veteriner sağlık ürünleri konusunda yaşanan sıkıntıların ülkemizde de yaşanacağının bilincindedir.  

Kısaca VİSAD, Türkiye’nin hayvan sağlığı ve refahı, insan sağlığı ve gıda güvenliği için çalışmaktadır.