Amacımız

Amacımız

1 - Veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddeler gibi veteriner sağlık ürünlerinin sanayi ve ticareti ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerden kurulu VİSAD; hayvancılık sektörü ile ilgili koruyucu hekimlik, tedavi hekimliği, veteriner halk sağlığı ve hayvan yetiştiriciliği için güvenli, etkin ve kaliteli ürünler sağlamayı amaçlayan Türkiye hayvan sağlığı endüstrilerinin sorunlarının çözümüne ve yayımına öncülük ve aracılık eder, endüstrinin düzeyinin yükselmesine katkı sağlar. 

2 - Sağlıklı ve verimli hayvancılık ve güvenli hayvansal gıda elde edilmesinde karşılaşılan güçlüklere karşı çözümler oluşturarak ülkemiz hayvan sağlığı endüstrisine ve topluma katkıda bulunmaktır. VİSAD amacını aşağıda belirtilen alanlarda liderlik göstererek gerçekleştirir;

Türkiye hayvancılığının sorunlarına eğilmek, hayvan sağlığı ve refahı, ev ve süs hayvanlarının sağlığı ve gıda güvenliği için çalışmak,
Sağlıklı ve kaliteli hayvansal gıda üretimini desteklemek,
Ulusal gıda ve hayvan varlığımızın sağlığını korumaya ve iyileştirmeye katkıda bulunmak,
Veteriner sağlık ürünlerinin Avrupa Birliği norm ve standartlarında üretimi, kontrolü, dağıtımı ve kullanımına yönelik mevzuat altyapısının oluşumu ve uygulanması için çalışmak,
Veteriner sağlık ürünlerinin bilinçli olarak kullanımı ve bu alanın genelde ülke ekonomisine olan katkılarının toplumca daha iyi anlaşılması konularında yardımcı olmak,
Hayvan sağlığı sektöründe çalışanların veteriner sağlık ürünleri konusundaki bilinç düzeyini artırmak,
Tüketiciyi bilgilendirme, bilinçlendirme ve koruma çalışmalarına destek olarak kamu yararına çalışma yapmak,
Gıda amaçlı hayvancılık yapan yetiştiricilerinin hayvan sağlığı sorunlarına katkı sağlayarak ekonomik kayıplarını azaltmak ve kamu yararı doğurmak. 
 
3 - Dernek amaçları doğrultusundaki tüm konularda endüstri, hükümet, medya ve kamuyu bilgilendiricidir. VİSAD, aynı zamanda üyelerinin görüş ve ilgili konularını temsil eder. Kamuyu hayvan sağlığı endüstrisinin önemi ve katkıları konusunda bilgilendirir. İlgili konulardaki diğer dernekler ve meslek kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışır.