Anasayfa Hakkımızda

  • Anasayfa
  • Kurumsal
  • Anasayfa Hakkımızda

Anasayfa Hakkımızda

 Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği 1991 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin önde gelen hayvan sağlığı firmalarının üye verdiği sektörel bir dernektir. Üyeleri arasında çok uluslu firmalar, ithalatçı firmalar ve yerli üretici firmalar yer almaktadır. 

Derneğin kuruluş amacı; veteriner sağlık ürünleri sanayi ve ticaretinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler arasında yardımlaşma ve dayanışma temin etmek, üyelerin ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak, bu alanda kurulmuş ve kurulacak sanayinin uyumlu ve verimli çalışması için gerekli imkan ve şartları sağlamak, veteriner ilaçları, biyolojik maddeler ve yem katkılarının bilinçli olarak kullanımı ve bu alanın genelde ülke ekonomisine olan katkılarının toplumca daha iyi anlaşılmasını temin etmektir.