Yem Katkıları-TAIEX Toplantısı

Yem Katkıları-TAIEX Toplantısı

YEM KATKI MADDELERİ KONUSUNDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞTAYI YAPILDI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Teknik Yardım ve Bilgi Destek Ofisi (TAIEX) tarafından düzenlenen “Yem Katkı Maddeleri Konusunda Risk Değerlendirmesi Çalıştayı” 18-19 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Toplantının amacı yem katkı maddeleri ile ilgili risk değerlendirmesini kapsayan 1831/2003/EC sayılı mevzuatın başarıyla uygulanmasını sağlamak için uzmanlık desteği sağlanmasıdır. Bunun yanında yem katkı maddelerinin ruhsatlandırma başvuruları, dosyaların incelenmesi ve onay prosedürü ile ilgili hususların anlatılmasıdır. Avrupa Birliğine aday ülkelere TAIEX aracılığı ile mevzuat ve üye ülkelerde uygulama örnekleri anlatılmaktadır. 

Toplantıya Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü; Yem Dairesi, Risk Değerlendirme Dairesi,  Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Dairesi, İl Müdürlükleri, Laboratuvarlar, Üniversiteler, VİSAD ve TÜYEKAD’tan katılım olmuştur. VİSAD adına Yönetim Kurulu Üyesi İsmail ÖZDEMİR, Genel Sekreter Musa ARIK ve Veteriner Hekim Nedim ÜZEY katılmıştır.

Toplantıda; Polonya Gıda Güvenliği ve ve Veteriner Departmanından Mr. Jerzy Dowgiatto, Slovak Cumhuriyeti Merkez Kontrol ve Test Kurumundan Ms. Monika Dedicova, İspanya tarım Departmanından Ms. Anna Castellvi Mendez sunumlar yapmıştır.

Sunumlar için tıklayınız.