Yem Katkı Maddeleri ve Premikslerle İlgili Eğitim Toplantısı Yapıldı

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Yem Katkı Maddeleri ve Premikslerle İlgili Eğitim Toplantısı Yapıldı

Yem Katkı Maddeleri ve Premikslerle İlgili Eğitim Toplantısı Yapıldı

Yem katkı maddeleri ve premikslerle ilgili yeni düzenlemeler, sektördeki gelişmeler, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek öngörülerinin görüşülmesi, otorite ve paydaşlar arasında bilgi alış verişi yapılması, uygulama birlikteliğinin sağlanması, iletişim ve işbirliğinin artırılması amacıyla 20 Mart 2014 tarihinde Ankara’da Bakanlık-VİSAD-Sektör buluşması gerçekleştirildi.

Toplantı Bakanlık, mesleki ve sektörel kuruluşlar ve sektörden toplam 130 katılımcı tarafından takip edildi. Toplantının açılışı VİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Nazan UŞDU DİLSİZ ve Yem Dairesi Başkanı Dr. Gökalp AYDIN tarafından yapıldı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü; Yem Dairesi, Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Dairesi, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Dairesi, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Dairesi, Ankara Ulusal Referans Laboratuvarı, Bursa Gıda Yem Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı, İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı, İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsünden katılımcılarla çok geniş bir katılımla toplantıya destek verdi.

Toplantıda Bakanlık adına değerlendirme yapan Daire Başkanı Dr. Gökalp AYDIN yeni düzenlemelerin olduğunu belirterek Bakanlık ve diğer paydaşlar arasında bilgi alış verişi yapılması gerektiği, yıllar itibariyle karma yem üretimi, karma yemin hayvan türlerine göre oranları, ülkemizdeki yem katkı maddesi ve premiks üretim ve ithalat durumu hususlarına değindi. Sektör adına değerlendirme yapan VİSAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail ÖZDEMİR yem katkıları sektörünün istatistikleri, global ve Türkiye Pazar büyüklüğü, yem katkılarının segmentleri, sektörün gelişimini etkileyen faktörler, hedefler, mevcut ve gelecekteki muhtemel sorunlar konularına değindi.

Toplantının sabah oturumu Yem Daire Başkanlığı’nda görevli Veteriner Hekim Dr. Gonca ÖZTAP’ın ‘Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik’ ve ‘Yem Katkı Maddeleri ve Premikslerde Etiketleme Kuralları’na ilişkin sunumları ile devam etti. Yem katkı maddeleri ve premikslerde etiketleme kuralları, tamamlayıcı yemler ve özel besleme amaçlı yemler ile ilgili örnekler üzerinden uygulama çalışmaları yapıldı.

Öğleden sonraki oturumda Yem Daire Başkanlığı’nda Çalışma Grubu Sorumlusu Muharrem KELEŞ, Yem Katkı Maddeleri-Premikslerin Denetimi ve Numune Alma konulu sunumunu yaptı.  Oturum Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Ali ÖZCAN’ın Yem Katkı Maddeleri ve Premikslerde Analizler’ konulu sunumu ile devam etti ve Bitki ve bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı’nda Çalışma Grubu Sorumlusu Mehmet ÇOBANOĞLU’nun Yem Katkı ve Premikslerde İthalat ce İhracat İşlemleri konulu sunumu ile sona erdi.

Yapılan sunumların ardından yaşanan sorunlarla ilgili yöneltilen sorulara yetkililerce cevap verildi. İlk defa yapılan bu toplantı oldukça verimli geçti ve katılımcılar bu tür toplantıların devam etmesini arzu ettiklerini belirttiler.

Toplantı Sonucu:                                                                              

* Katılımcılara ‘Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik’ ile ilgili bilgi verilerek, yönetmeliğin getirdiği yeni uygulamalar anlatıldı. Yem katkı mevzuatı kapsamında uygulanacak etiketleme kurallarından bahsedilerek, uygulamalara yönelik pratik bilgiler aktarıldı.

* Yem katkı maddeleri-premikslerin denetimlerinde dikkat edilecek hususlar dile getirildi.

*
Yem katkı maddeleri ve premikslerin analizleri ile ilgili görüşmeler yapılmıştır. Sektörün talepleri ve karşılaştıkları problemler tartışıldı.

* Katılımcıların ithalat-ihracat işlemleri sırasında karşılaştıkları sorunlar görüşüldü.


* Toplantıda katılımcılar karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Yapılan değerlendirmelerle sektörün sorunları tartışıldı ve çözüm yolları dile getirilerek sektör ve diğer paydaşların işbirliği ve iletişimi artırıldı.