VİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr.Taner ÖNCEL, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi danışma kurulu toplantısına katıldı.

  • Anasayfa
  • Haberler
  • VİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr.Taner ÖNCEL, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi danışma kurulu toplantısına katıldı.

VİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr.Taner ÖNCEL, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi danışma kurulu toplantısına katıldı.

Fakülteden yapılan açıklamaya göre;

Fakültemizin yeni Organizasyon Yapısı içerisinde son derece önemli bir birim olarak ihdas edilen “Dış Danışma Kurulu” ilk toplantısını çevrim-içi olarak 23 Haziran 2022 de gerçekleştirilmiştir. Toplantı kapsamında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi faaliyetlerinin değerlendirilmesi, eğitim öğretim konularında bilgi verilmesi ve veteriner hekimlik mesleğinin farklı disiplinlerinin beklentilerinin, önerilerinin alınması planlanmıştır. İleriye dönük yol gösterici düşüncelerin paylaşıldığı toplantıda mesleğimizin farklı kesimleri, farklı paydaş temsilcileri değerli isimleri görüşlerini paylaşmak için bir araya gelmişleridir.

Toplantının açılışı Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Ender Yarsan’ın konuşmasıyla olmuştur. Toplantıya aşağıda isimleri ve kurumları belirtilen paydaşlar katılım göstermiştir. Özellikle öne çıkan konular; öğrencilerimize mesleki bir kimlik ve aidiyet duygusunun kazandırılması, etik ve deontolojik kuralların özümsenmesi, öğrencilerimizin daha sosyal olmaları ve kanun-yönetmelik ve mevzuat bilgilerinin artırılması, mezuniyet sonrası eğitimlerin devamlılığının sağlanması, kariyer günleri etkinliklerinin daha alt sınıflarda başlatılması, spesifik sertifika programlarının oluşturulması, balık, arı, yaban gibi konulara da ağırlık verilmesi, staj programlarının daha uzun süreli ve etkin olması, aktif bir kariyer merkezi oluşturulması, müfredat içerisinde mutlaka multidisipliner programların oluşturulması, seçmeli ders seçeneklerinin sahanın ihtiyaçları doğrultusunda artırılması, hayvan davranışları konusunun çok yönlü olarak işlenmesi, Erasmus programlarının yaygınlaştırılması, VUS için çalışmaların hızlandırılması, adli konular ile ilgili bilgilerin verilmesi, sahada teşhis ile ilgili bilgilerin kazandırılması, işletme yönetimi bilgisinin mutlaka verilmesi, müfredatın iyi planlanması, klinik yönetimi derslerinin etkin şekilde verilmesi, hastane faaliyetleri, tanı ve görüntüleme konularında meslektaşlara bilgi verilmesi, gıda konusunda çok yönlü bilgilerin kazandırılması ve bu konunun öne çıkarılması olmuştur. Katılımcıların hepsi bu türden bir toplantının önemini ve son derece yerinde olduğunu, fakültemiz faaliyetlerinin son derece iyi olduğunu belirterek görüşlerini ifade etmişlerdir. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Ender Yarsan’ın teşekkür konuşmasıyla tamamlanmıştır.

 

Katılımcılar:

Prof. Dr. Ender YARSAN, Dekan

Prof. Dr. A. Gürol BAYRAKTAROĞLU, Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Hakan ÖZTÜRK, Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Hakan YARDIMCI, Öğretim Üyesi

Dr. Durali KOÇAK, Gıda Kontrol Genel Müdürü

Ali EROĞLU, TVHB Merkez Konseyi Başkanı

Ahmet BAYDIN, AVHO Başkanı

Dr. Gülay ERTÜRK, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ahmet ERGÜN, BESD-BİR Genel Sekreteri

Dr. Tarkan ÖZÇETİN, OHHAD Başkanı

Dr. Taner ÖNCEL, VİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Dr. Cevdet YARALI, Etlik Veteriner Enstitüsü Müdürü

Seyfettin ASLAN, Ankara BB Sağlık İşleri Daire Başkanı

Muhammed Eren ASLAN, Tarım İl Müdürlüğü

Sebahattin YAZICI, Trabzon BB Sağlık İşleri Daire Başkanı

Ziver ŞAHİN, Serbest Veteriner Hekim (Bursa)

Deniz KORKUT, Fakülte Sekreteri