VİSAD Marka Tescil Belgesi aldı…

VİSAD Marka Tescil Belgesi aldı…

Çalışmalarıyla sektör ve kamuoyunda tanınma oranında sürekli artış gösteren VİSAD Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği, T.C. Türk Patent Enstitüsüne müracaat ederek VİSAD isim ve logosununmarka tescilini yaptırdı. Böylece başka bir teşebbüsün tescil etmesinin önü kesilmiş oldu. 


On yıl müddetle geçerli olan hizmet markası tescili ile aşağıdaki konu başlıkları kapsam içine alınmıştır.

 

• Eğitim ve öğretim hizmetleri,
• Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri,

• Spor, kültür ve eğlence hizmetleri,

• Dergi, kitap, gazete vb yayımlama hizmetleri,

• Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri,

• Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri,

• Fotoğrafçılık hizmetleri,

• Tercüme hizmetleri