VİSAD Danışma Kurulu toplanıyor...

VİSAD Danışma Kurulu toplanıyor...

VİSAD Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği, Genel Kurul toplantılarına ilaveten belirli dönemlerde tüm üyelerin katılımıyla “Danışma Kurulu” toplantısı yaparak daha geniş katılımlı çalışma ve değerlendirmeler gerçekleştirmektedir. 

Yönetim Kurulunun 22 Ekim 2009 tarihinde yapılan toplantısında aldığı kararla, danışma kurulu toplantısı 20 Kasım 2009 tarihinde  TOPKİM İLAÇ A.Ş. merkezinde aşağıda yer alan gündem çerçevesinde yapılacaktır. Üyelere yapılan duyuruda gündeme esas çalışma dökümanlarının daha sonra üyelere gönderileceği bildirilmiştir..
 

Danışma Kurulu Toplantısı Taslak Gündemi: (Saat:14.30-17.30)

- Açılış,
- Gündemin onaylanması,
- Yapılan çalışmaların sunumu,
- Web sayfasının tanıtımı,
- 2009 Yılı ilk 6 aylık (01 Ocak-30 Haziran) net satışların bildirilmesi,
- VİSAD Tüzüğünün güncellenmesi,
- İktisadi İşletme kurulmasına ilişkin metnin değerlendirilmesi,
- Tanıtım İlkeleri Kılavuzunun tartışılması,
- Sektörel sorunlar ve önceliklerin belirlenmesi,
- VİSAD olarak Bakanlık ve/veya ilgili sektörel kuruluşlarla etkinlik yapılması,
- Diğer konular,
- Kapanış. 

Ayrıca danışma kurulu toplantısı öncesinde 19 Kasım 2009 tarihinde ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri A.Ş. merkezinde VİSAD Yönetim Kurulu toplantısı yapılacaktır.

VİSAD yönetimi sektör açısından önem arzeden bu toplantıya katılım konusunda hassasiyet gösterilmesini beklemektedir.