VİSAD 26.Dönem Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

VİSAD 26.Dönem Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Türkiye’de halen 33 firmanın üye verdiği, sektörü 32 yıldır başarıyla temsil eden VİSAD Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin 26. Dönem Olağan Genel Kurulu 24 Nisan 2023 tarihinde Dedeman Bostancı otelde yapıldı. Yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği genel kurulda yapılan seçimler sonucunda; Ramazan BAYHAN,  Taner ÖNCEL, Burç KUNTER, Selin ŞAHİN ve Yeşim KOÇ yönetim kuruluna seçildi. Yönetim kurulu arasında yapılan görev dağılımında Ramazan BAYHAN yeniden Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Toplantının açılışı Dernek Genel Sekreteri tarafından yapıldı. Genel kurul divan heyeti Başkanlığını Şake YALÇIN, yazman üyeliklerini Ayça KENDİR POLAT ve Cahit AYATA yaptı.

Açılışta konuşan başkan Ramazan BAYHAN şunları ifade etti;

“VİSAD ailesinin çok seçkin ve değerli üyeleri, 

Öncelikle nazik katılımınız için şahsım ve yönetim kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. 26. Olağan Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. VİSAD’ı ve sektör etkinliklerini yakından takip eden sektörel medyamızı da şükran duygularımla selamlıyorum. Kısa bir süre önce büyük bir deprem felaketi yaşadık maalesef. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve yakınını kaybeden vatandaşlarımıza da dayanma gücü diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşanmamasının temenni ediyorum… Umuyorum ki böylesi bir doğa olayının bir felakete dönüşmesini engelleme yönünde herkes gerekli dersi almış olsun. 

Değerli dostlar son 2 yıllık faaliyetlerimizle ilgili detaylı bilgileri birazdan Taner Bey anlatacak. Ben biraz daha global ölçekte olmak üzere bir sunum hazırladım. Sektörümüzün global ölçekte neler yaptığını nerelere geldiğini ve yaptığımız stratejik planlamalara bir ışık tutması açısından trendlerle ilgili Dünya’da ve AB’de 2022 yılı itibariyle olan biteni anlatmaya çalışacağım… İlk 20 hayvan sağlığı şirketinin dünyadaki toplam geliri yaklaşık 33,7 milyar dolar olarak görünüyor. Kabaca 40 Milyar dolarlık bir dünya hayvan sağlığı pazarından bahsetmemiz mümkün..2011-2021 yılları arasında sektörümüz yaklaşık yüzde 10 civarında bir büyüme göstermiştir. Çok fazla sayıda sektörün bu büyüme oranlarına ulaşamadığını söyleyebilirim… Ayrıca yine bir önemli husus ise, bu büyümenin %12 ile 2021 yılı katkısı gerçekten çok anlamlı. 

Global Pazara baktığımız zaman 2021 yılı itibariyle Küresel Hayvan Sağlığı Sektörü Portföyü ’nün görünümüyle ilgili anlık olarak baktığımızda Dünya’da en büyük segment Antiparaziterler olarak görünmektedir. Antiparaziterler ve aşılar hayvan sağlığı pazarına en önemli katkı sunan en önemli segmentleri olarak görülmektedir… Bölgeler itibariyle baktığımız zaman ise pazarın önemli bir kısmı Kuzey Amerika ve Avrupa Birliğinde… Antibiyotikler 2013 yılında %27,9’lardan %12.50’lere gelmiş durumunda, yaklaşık Yüzde 50 oranında bir küçülme söz konusu… Antibiyotiklerin insan sağlığıyla olan ilişkisiyle ilgili bir durum… Bu anlamlı düşüşü hayvan sağlığını ihmal ederek buralara getirmiş değiliz. Kullanım oranlarındaki düşüşler, aşı kullanımının artışıyla desteklendi. Avrupa’da hayvan sağlığı sanayisine baktığımız zaman büyüklük itibariyle bu oran önemlidir, zaman zaman bizleri -hayvan sağlığını beşeri sağlığıyla karşılaştırmak gibi gayretlere giriliyor… Biz beşeri Sağlık sektöründe yapıla satışın sadece %3 ünü gerçekleştirebiliyoruz. Türkiye beşeri tıbbi ürün pazarı 2021 yılı itibariyle 65 Milyar TL, muhtemelen 2022 yılında enflasyon ve devalüasyonu da kattığımızda 100 Milyar TL’lere çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer öyleyse Türkiye’deki oran %5’dir. 

Avrupa’da ürün kategorisine göre yapılan satışlara baktığımızda globalden farkı aşı ve Antiparaziterlerin yer değiştirmiş olması.. Avrupa’da aşılar, Antiparaziterlerden globalden biraz daha fazla… Hayvan türlerine göre satışlara baktığımız zaman Pet %41,3 oranıyla lider segment rolünde.  Buna atları da dâhil ettiğimiz zaman yaklaşık %43’lük bir paya ulaşıyor… Buna karşılık gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlarda kullanılan VTÜ’lerinde de büyüme oranı %9,1 olarak görülmektedir… 2017-2021 yılları itibariyle trendlere baktığımızda 2017’de Pet/Çiftlik hayvanları gelişimi %55’e %44,9 iken, 2021’de endüstriyel çiftlik hayvanları %47,3’e pet %52,7 olarak görülmektedir. Dünya hayvan sağlığı pazarının bir miktar daha pet tarafına doğru yöneldiğini görüyoruz. Bu demek değildir ki gıda amaçlı üretilen hayvanlarda kullanılan aşı ve ilaç kullanımında bir azalma olacak. PET hayvanlarına harcanan tüketim 2021 itibariyle sadece ABD’de 123Milyar dolar. AB’de de bir artış söz konusu… Evcil hayvan bakım ürünlerine yönelik harcamalar ise, evcil hayvan gıdalarında 21Milyar Euro, Evcil hayvanlarla ilgili ürün ve hizmetler 18,5 Milyar Euro, hayvan ilaçları ise 2,7 Milyar Euro’luk bir paya sahip. 

Bu ilaçlar sayesinde evcil hayvanlarda yaşam beklentisi ise Japonya’da yaşam süresi %50 daha uzun oldu. ABD’de ise %12,4 artış görünüyor. Çiftlik hayvanları üretiminde öngörülen artışlar ise 2020-30 arasında sığır ve dana etinde  %6, Kanatlı ’da %14,9, Koyun etinde %14,6, Süt %18,4, Yumurta %9,yetiştiricilikten elde edilen balıkçılıkta ise %22,4 olarak görünmektedir. İnsanoğlu hiçbir zaman et ’ten vazgeçmemiştir. Laboratuvarlarda üretilmesi düşünülen et ve süt konusuna ise genel olarak katılmıyorum…  Sektördeki büyüme koridorları konusuna baktığımız zaman her yıl küresel hayvancılık üretiminin %20’si hastalık nedeniyle kaybedilmektedir. Ayrıca ABD’deki evcil hayvan sahiplerinin %40’ı hayvanlarını yılda bir kez veterinere götürmektedir. Hayvan hastalıkları örneklerinin ekonomik ve sosyal maliyetlerinde ise Afrika domuz vebası ABD’de 112.5Milyar dolara mal oldu, salmonella da 80,3 Milyon gıda kaynaklı vaka yaşandı, zoonotik hastalıklarda ise 2,2 milyon insan ölümü gerçekleşmiştir. AR-GE yoğunluğuna göre hayvan sağlığı endüstrisinin payı ise %7,8. En büyük 6 firmanın AR-GE harcamaları %6,5’dan %10’a kadar değişen oranlarda seyrediyor. Sürdürülebilirlik fırsatına ilişkin ise; önceki anlatılanlarla ilgili hayvancılık için bir tehdit olmadığını, bilakis bir fırsat olduğunu söylemeliyim. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli hedefi %50 global emisyon düşüşüne en fazla katkı yapacak olan sektör hayvan sağlığı sektörüdür. Eğer, birim hayvan başına verimi artırırsak, hastalıkları minimize edersek zaten görevimizi yeterince yapmış olacağız. Öte yandan sektörümüzün 8.9Milyar insanın beslenmesi gibi bir misyonu var. Dolayısıyla bu %20’lik kaybı da gıda zincirine koyabileceksek eğer bunu da hayvan sağlığı endüstrisindeki gelişmelere, yeni molekül aşılara ilaçlara ve diğer tüm destekleyici ürünlere borçlu olarak yapacağız. 

Değerli üyeler, planlamalarınıza katkı sağlaması için 2022 yılından global ölçekte birtakım figürler sundum. Bu raporu “healthforanimals.org” sitesinden daha kapsamlı olarak görebilirsiniz. Zaten zaman zaman bu tür bilgileri sekreterliğimiz bunları paylaşıyor, bunları da yakın zamanda paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi ise 2 yıl içerisinde neler yaptık, neleri yapamadık, neleri yapmayı planladık konusunda sizleri bilgilendirmek üzere değerli arkadaşım Taner Bey neler yaptığımızı anlatacak. Teşekkür ederim diyerek sözlerine son verdi. 

26. Dönem Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Taner ÖNCEL tarafından sunuldu.

ÖNCEL; üyelere faaliyet raporunun dağıtıldığını, VİSAD Genel Sekreterliğinin tüm üyeler ve iletişim grubuna düzenli olarak aylık çalışma raporu gönderdiğini, bu nedenle çok özet ve öncelikli bilgiler aktaracağını belirtti.

Öncel sunumunda 25. Dönem içerisinde; yeni üye olarak 5 firmanın VİSAD ailesine katıldığını, 9 üyenin görev değişikliği nedeniyle üyelikten ayrıldığını, 16 yeni üyenin kaydının yapıldığını, halen 33 firmanın 16 kadın, 41 erkek üye verdiğini,  bu dönem içerisinde Ankara ve İstanbul illerinde 14 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığını ve 47 karar alındığını, çalışma gruplarımızın zaman buldukça belirli konularda çalışmalar yaptığını, Yönetim Kurulu olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sık sık ziyaret edildiğini, Genel Müdür, ÇG Sorumluları ve Uzmanlarla görüşüldüğünü, TBMM ve Bakan Yardımcısının ziyaret edildiğini, TVHB, Yum-Bir, BESD-BİR gibi mesleki kuruluşlarla ilişkiler kurulduğu, 155 kişilik mail grubunda rutin olarak bilgilendirilmeler yapıldığını, sekreterlik olarak GKGM rutin ziyaretler gerçekleştirildiğini ifade etti. 

Dr. Taner ÖNCEL konuşmasının devamında; geçen dönem içerisinde Ayşe Ayşin IŞIKGECE ve TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus KILIÇ’I ziyaret etme şansı bulduk. Bu fırsatlarla VİSAD’I daha üst düzeyde tanıtma şansımız oldu. Konuştuğumuz ana konular içerisinde özellikle GMP denetimlerinden bahsettik. Sektöre getirdiği yük ve planlamasının daha detaylı yapılması gerektiğini, ürün bulunabilirliğine negatif etkisinin olmaması gerektiğini özellikle paylaştık. Ayrıca Bakanlığımızın diğer ülkelerle yaptığı çalışmalarda VİSAD’ın sektörü temsil etmesinin önemli olduğunu söyledik, olumlu karşılandı. Diğer konu İTS ile ilgili. Bu verilerin paylaşılmasını ısrarla kendilerinden istedik ve bu da olumlu karşılanan konulardandı. Ayrıca sistemin iyileştirilmesi için bir takım çalışmalar yapılması hususlarını ilettik. Diğer önemli husus, sahte VTÜ internet vb. yerlerdeki satışlarına ilişkin konuları anlattık. Yeni Veteriner Tıbbi Ürünlerinin sektöre kazandırılmasının önemini özellikle vurguladık.  Bildiğiniz üzere Bakanlıkla iletişimimizde en önemli yapılan faaliyet bu sene gerçekleştirilen Antalya’daki toplantımızdı. Yoğun bir katılım oldu. Bu toplantıda sektörün bugünü ve geleceği hakkında hem Genel Müdür hem de Başkanın konuşmaları oldu. Toplantının en önemli kısmı Pazarlama İzni, GMP, tanıtım bölümündeki uzmanlarının sektörden gelen sorulara açıklık getirmeye çalışmasıydı. Bu toplantı bir sonraki eğitim toplantısının temelini oluşturdu. VİSAD Pazarlama izni ÇG yeni AB Yönetmeliği için bir çalışma yaptı. Bakanlıkta bu çalışma paylaşıldı. Şubat ayında kapsamlı bir eğitim toplantısı düzenlendi. Daha önce iletilen soruları kapsamlı gözden geçirme ve cevaplandırılması gereken konulara açıklık getirilmesi sağlandı. Sektör olarak fayda görüldüğünü düşünüyorum. Buna benzer toplantıların devam ettirilmesinin ne kadar önemli olduğu son yapılan toplantıda açığa çıktı. 

Üyelerle iletişim konularına geçtiğimizde Mayıs ayında bir danışma kurulu toplantısı düzenledik, bu toplantı Bakanlıkla konuşulan konuları ön çalışması olmuş, Kasım ayında düzenlenen toplantının gündemi oluşmuş oldu. Konular;  ITS-ATS, Kaçak aşı ve ilaçların önlenmesi, tanıtım konusu, ruhsatlandırma & dosya güncelleme süreçleri, GMP konularını kapsamakta. Ayrıca, ITS-ATS sistemlerinin iyileştirilmesi için çalışma grubunun yaptığı bir detaylı rapor yazılı olarak Bakanlıkla paylaşıldı. Kaçak sahte ürünler ve internet satışları ile ilgili VİSAD üzerinden Bakanlığa ayrı bir yazı gönderildi. Pazarlama izni & GMP ÇG iki kez toplandı, bu toplantıların biri 2019/6 Avrupa Yönetmeliği Değerlendirilmesi içindi, bu toplantı sonunda oluşturulan rapor Kasım ayındaki toplantıda sunuldu. Yine, Pazarlama izni & GMP Süreçlerinin değerlendirilmesi için Temmuz’da aynı grup tekrar toplantı ve bu toplantının çıktıları da Bakanlığa iletildi, Bakanlık bu çıktıları temel alarak eğitim toplantısı düzenledi. Bildiğiniz üzere yem katkı maddeleriyle ilgili kısımlar, VTÜ ürünler gibi satılmakta. 

Bununla ilgili yaptığımız girişimler sonucunda Yem Dairesi ilgili yönetmelikte bazı değişiklikler yaptı, özellikle farmasötik form olarak VTÜ’ye benzeyen yem katkı maddelerinin kullanılmaması ve talimatlarının bu konuda yeniden güncellenmesi değişiklikler yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 6 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan Hayvan Sağlığı Sektör Politika Belgesi çalıştayı için VİSAD görüşü bakanlığa iletildi. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Bakanlığımızla yapılan koordinasyon neticesinde ilgili afet bölgelerinde oluşturulan irtibat noktalarına üyelerimizin yardımlarını ulaştırmaları konusunda beraber çalıştık. Olumlu geri dönüşler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. STK ile iletişimler oldu. TUBİTAK bünyesindeki Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı için yürütülen Veteriner Aşıları Üretim Modeli Araştırma Projesi çerçevesinde VİSAD görüşünü aktarmak üzere 7 Haziran 2021 tarihinde  çevrimiçi toplantı düzenlendi. Visad adına katılım Taner Öncel, Tuğba Kuntuz ve Yiğit Altav) Yumurta Ürünleri Üreticileri Sanayicileri Derneği (YÜSAD) daveti üzerine, 8 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da yapılan Genel Kurul toplantısına VİSAD YK adına katılım VE Veteriner Hekimler Derneği’nin Türkiye’de Tek Sağlık sorunlar ve çözüm önerileri Çalıştayı’na katılım sağlandı. YUM-BİR tarafından 9-12 Aralık 2021 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen “5. Yumurta Zirvesi” etkinliğine “Salmonellozis ve Tek Sağlık” başlıklı ekli sunumu yapmak üzere katılım sağlandı. GGD’nin “Gelecek Tarımda ve Gıdada ” ana temalı konferansına katılım sağlandı.

SETBİR ’in düzenlediği “AB Sivil Toplum Diyalogu VI Programı kapsamında yürütülen projeye ilişkin Uluslararası Ağ Kurma Etkinliğine kapanış toplantısına katılım sağlandı. II Uluslararası Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji kongresi 7-10 Eylül 2022 VİSAD adına panele katılım sağlandı ve sunum yapıldı. 18-24 Kasım Antibiyotik Farkındalık Haftası kapsamında Ankara Üniversitesi Dış danışma kurulu toplantısına katılım sağlandı.  BESD-BİR Veteriner Tıbbi Ürün Komisyonu ve VİSAD Tek Sağlık Çalışma Grubu Kanatlı Zoonotik Hastalıklar Komitesi üyelerinin katılımıyla 1 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul’da bilgi alışveriş toplantısı yapıldı. 4 Ağustos 2021 tarihinde A.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Begüm YURDAKÖK-DİKMEN tarafından çevrimiçi olarak “Antibiyotiklerin Etkinliğini Nasıl Koruyabiliriz” konu başlıklı sunum gerçekleşti. Gıda Güvenliği Derneğinin çevrimiçi programına katılım sağlandı (Hayvansal ürünler ve Gıda Güvenliği konulu). Hayvanlarda antibiyotik kullanımına ilişkin eğilimler konulu yazı da web sitemizde yayınlandı. AgroTV’de sağlıkta şiddet yasası ve Türkiye’de hayvan sağlına ilişkin 2 ayrı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Dünya Gazetesi röportajı Ankara’da gerçekleştirildi. Sektörel dergilerde yapılan faaliyetlerin yayınlanması anlamında girişimlerimiz oldu. Web sayfamızda ise yeni konu, hususlarla ilgili güncellemelerde bulunulmakta. (Yeni AB Yönetmeliği, Hayvanlarda antibiyotik kullanımı, tek sağlık vb.) İngilizce web sitemiz oluşturuldu. Son olarak VİSAD taslak dergisi ön çalışması yapıldı. Önümüzdeki dönemde ilerleme aşaması olabileceğini düşünüyoruz diyerek sözlerine son verdi. 

Denetleme kurulu raporu Denetleme Kurulu Başkanı Onur GİRAY tarafından okundu.
Dönem bütçesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Burç KUNTER tarafından okunduktan sonra görüşülerek dönem bütçesi üyelerin ibrasına sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi.

2023-2024 yılı tahmini bütçesi ve üye aidatları konusunda yönetim kurulu üyesi Burç KUNTER tarafından katılımcılara gelirler, giderler ve yapılacaklar konusunda ayrıntılı bilgiler verilerek tahmini bütçe açıklandı ve üye aidat miktarları belirlendi.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu İçin Seçimler Yapıldı
Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Ramazan BAYHAN, Taner ÖNCEL, Burç KUNTER, Selin ŞAHİN ve Yeşim KOÇ, Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine; Kenan TOPÇU, Şervin NAGHAVİ ve Ronak YILMAZ seçildi. 

Toplantının son bölümünde Divan Heyeti Başkanı Şake YALÇIN, Ramazan BAYHAN’a tekrar söz verdi. Söz alan Ramazan BAYHAN kendilerine teveccüh gösteren üyelere teşekkür etti. İlk defa İki kadın üyemizin Yönetim Kurulunda olmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Yeni Yönetim Kurulunun ele alması gereken birçok konu olduğunu, önemli sorumlulukları bulunduğunun farkında olarak daha çok çalışmaya gayret edeceklerini söyledi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Görev Dağılımı Yapıldı.

VİSAD 26. Dönem Olağan Genel Kurul toplantısından sonrasında Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptı.

Ramazan BAYHAN: Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Taner ÖNCEL: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Burç KUNTER: Sayman Üye
Selin ŞAHİN: Sekreter Üye
Yeşim KOÇ: Üye

Denetleme Kurulu Başkanı Kenan TOPÇU oldu.