VİSAD 25. Dönem Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

VİSAD 25. Dönem Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Türkiye’de halen 28 firmanın üye verdiği, sektörü 30 yıldır başarıyla temsil eden VİSAD Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin 25. Dönem Olağan Genel Kurulu 2 Temmuz 2021 tarihinde Dedeman Bostancı otelde yapıldı. Yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği genel kurulda yapılan seçimler sonucunda; Ramazan BAYHAN,  Taner ÖNCEL, Tuğba KÜNTÜZ, Yiğit ALTAV ve Burç KUNTER yönetim kuruluna seçildi.
Yönetim kurulu arasında yapılan görev dağılımında Ramazan BAYHAN yeniden Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

Toplantının açılışı yönetim kurulu üyesi Tuğba KÜNTÜZ tarafından yapıldı. Genel kurul divan heyeti başkanlığını Şake YALÇIN, yazman üyeliklerini Caner KANDEMİR ve Elif KARAALİOĞLU yaptı.
 
Açılışta konuşan başkan Ramazan BAYHAN şunları ifade etti;
“VİSAD ailesinin çok seçkin ve değerli üyeleri,
 
Öncelikle nazik katılımınız için şahsım ve yönetim kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. VİSAD’ı ve sektör etkinliklerini yakından takip eden sektörel medyamızı da şükran duygularımla selamlıyorum.

Değerli üyeler, doğrusu, önceki genel kurulumuzda önümüzdeki iki yılın çok ilginç zamanlara gebe olduğunu bilmiyorduk. Maalesef Covid-19 pandemisi tüm dünyayı yaklaşık 1,5 senedir esir almış durumda. Başta sağlık çalışanları olmak üzere toplum olarak ciddi mücadeleler verildi ve telafi edilemeyecek bedeller ödendi. Pandemi nedeniyle maalesef VİSAD ailesinden de can kaybımız oldu. Üyemiz MİSTAV firmasının değerli kurucusu Sn. Konur Alp ÖZÇELİK beyi kaybettik. Bir kez daha camiamıza ve ailesine baş sağlığı diliyorum.

Covid pandemisinin ekonomiye etkisi de oldukça sert oldu. Başta hizmet sektörü olmak üzere birçok farklı sektörden her ölçekteki işletmeler bu pandemiden son derecede olumsuz etkilendiler.

Diğer taraftan, kritik bir parçası olduğumuz gıda sektörünün bu süreci en az hasarla, hatta hiç hasarsız atlatmış olmasından dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bu süreçte, hiçbir şart ve koşul altında faaliyetleri durdurulamaz ya da ertelenemez bir sektörde çalışıyor olmanın huzurunu ve güvenini hissettik. 

Bu arada bazı ezberler de bozuldu. İşimizi yapabilmek için sabah 9 akşam 5 ofise gerek olmadığını ve çoğu işlerin uzaktan da yapılabileceğini öğrendik. Bu durum, iş dünyasının pandemiden bağımsız rutinlerini değiştirme yönünde bazı önemli değişiklere gidebileceğini gösteriyor.

Yine bu dönemde aramıza 2 firma katıldı, ALKE ve ARMA da artık VİSAD üyesi. Temsilcilerine hoş geldiniz demek isterim.  Bu vesileyle aramıza yeni veya yeniden katılan tüm arkadaşlar da hoş geldiler. Yine farklı sebeplerle üyeliğimizden ayrılan tüm arkadaşlarımıza da esenlikler başarılar dilerim. YK Üyesi arkadaşımız Canberk Balaban’a verdiği hizmetten dolayı gıyabında çok teşekkür ediyorum. Burç KUNTER’in YK üyeliği görevi devralmasından dolayı da son derecede memnunum.

Değerli dostlar, faaliyetlerimizle ilgili detaylı bilgileri birazdan Başkan yardımcımız Taner ÖNCEL anlatacak. Onun için ben vaktinizi fazla almadan birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum;
Öncelik ve önem arz eden konularda Bakanlık ziyaretlerini aksatmamaya çalıştık.  Bu çerçevede, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz SİNAN, Gıda ve Kontrol Genel Müdür V. Harun SEÇKİN, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun SEÇKİN ve Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Mustafa BEBEK ile Çalışma Grubu sorumlularına ziyaretler muhtelif zamanlarda gerçekleştirildi.

Yakın dönemde yeni atanan Bakan Yardımcımız Sn. Ayşe Aylin IŞIKGECE ve Genel Müdür Harun SEÇKİN ile yüz yüze görüşmek için randevu talebinde bulunduk ancak Covid-19 nedeniyle gerçekleştiremedik.  Bakan Yardımcısı ziyareti son derecede önemli ve yeni yönetimin bunu hızla gündemine almasında fayda gördüğümü ifade etmek isterim.

İTS/ATS ve E-Reçete çalışmaları yürütülürken zaman zaman karekod uygulaması getirilsin söylemini sıkça duymaktayız. Bu konuda Yönetim Kurulumuz yakın dönemde kapsamlı bir çalışma yapmış, Sağlık Bakanlığı’na bu alanda çalışma yapan şirket yetkilileri ile toplantı yapmış ve bir rapor hazırlamıştır. Bu raporu ve önerilerimizi Bakanlığa ilettik. Karekod uygulaması, ilk değerlendirmelerimiz itibariyle sektörümüz açısından feasibl görünmemektedir. Bu konuyu Bakanlıkla daha geniş bir platformda tartışmamız gerektiğini ilettik.

Yine zaman zaman farklı taraflarca gündeme getirilen fiyat düzenlemesi konusunu bu güne kadar geliştirdiğimiz kontra argümanlarla savuşturmayı başardık. Şu anda görünen bir risk olmamakla birlikte ileride yeniden gündeme gelmesi muhtemel konulardan bir tanesidir.

Diğer bir önemli husus da; AB'de Veteriner Tıbbi Ürünlerin Düzenlenmesine  yönelik en son çıkartılan yasal belge niteliğindeki 2019/6 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'nün 2022 yılında Avrupa’da uygulamaya girmesidir. Bu tüzüğün orijinali ve Türkçe tercümesi üyelerimizle paylaşılmıştır. Tüzüğün derinlemesine incelenerek sektörümüze etkisinin ortaya konulması ve Türkiye’nin uyumu ile ilgili strateji belirlenmesine yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Üyelerimizin de bu belgeyi derinlemesine inceleyerek görüşlerini bildirmelerini bekliyoruz.

VİSAD’ın sektörel ve ulusal bazda tanıtılması yönünde bazı faaliyetlerimiz oldu. Diğer sektör oyuncularıyla daha yakın bir ilişi kurmasına yönelik bir girişimde bulunduk. Bu amaçla Hayvansal Gıda Güvenliği Platformu adında bir inisiyatif kurma konusunda tüm sektör oyuncularına çağrıda bulunduk ancak belki de pandemi şartları vs yüzünden olumlu cevap alamadık. Bu konunun önemli olduğunu ve yüz yüze yapılacak görüşmelerle yeniden değerlendirilmesine yönelik bir çaba içinde olmaya devam edeceğimizi de ifade etmek isterim.

VİSAD ile Gıda Güvenliği Derneği Dünya Gıda Güvenliği Günü etkinliği kapsamında 9 Haziran 2021 günü Hayvansal Ürünlerde Gıda Güvenliği konulu bir webinar düzenledi. İki STK’nın işbirliği açısından iyi bir başlangıç olduğu kanaatini taşıyorum.

Aynı şekilde BESD-BİR bünyesinde oluşturulmuş Veteriner Tıbbi Ürün Komisyonu üyeleri ile VİSAD Tek Sağlık Çalışma Grubu Kanatlı Zoonozlar Komitesi üyeleri dün (1 Temmuz) itibariyle bir araya gelerek bilgi değişiminde bulundular.  Son derecede verimli bir toplantı olduğunu ve devamının talep edilmiş olmasını duydum ve çok memnun oldum. Bunu devam ettireceğiz.

Yine çok önem verdiğimiz iki aktiviteyi 24. Dönem içerisinde hayata geçirmek amacıyla girişimlerde bulunduk ancak muhtelif sebeplerle maalesef gerçekleştiremedik.  

İlki üyelerimize yönelik olarak Genel anlamda Avrupa Birliği, Veteriner Tıbbi Ürünler Mevzuatı ve Uluslararası Kuruluşlar konulu bir seminer düzenlemeyi çok arzu etmiştik. Bu kapsamda öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek ve sonrasında yazılı başvuru yaparak sunum yapmak üzere 3 AB uzmanı görevlendirilmesini talep ettik. Seminerin 2019 yılı Aralık ayında İstanbul’da yapılması için hazırlıkları sürdürdük. Ancak sunumları ön değerlendirmemizde sektörümüz için çok faydalı olamayacağını düşünerek semineri askıya almak zorunda kaldık.

İkincisi de GMP konusunda yaşanan bazı sıkıntıların aşılmasına yönelik olarak AB ülkelerindeki uygulamanın detaylarını bizimle paylaşmak üzere uzun araştırma sonrasında konuşmacıyı belirledik ve 17 Haziran 2020 tarihinde Ankara’da bir eğitim toplantısı planladık. Ancak pandemi nedeniyle bu eğitimi de iptal etmek durumunda kaldık.

Her iki konunun da önümüzdeki dönemde farklı bir şekilde ancak yeniden gündeme alınmasında fayda görüyorum.

Sözlerime son vermeden önce ortak sorunlarımızı mutlak surette VİSAD üzerinden çözümleme, VİSAD çalışmalarına daha aktif katılım sağlama ve VİSAD kurumsal twitter hesabının @VisadVeteriner takibi konusunda hassasiyetinizi beklediğimizi belirtmek istiyorum.

Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, 25. Dönem Olağan Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.”
 
24. Dönem Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Taner ÖNCEL tarafından sunuldu.
ÖNCEL; üyelere faaliyet raporunun dağıtıldığını, VİSAD Genel Sekreterliğinin tüm üyeler ve iletişim grubuna düzenli olarak aylık çalışma raporu gönderdiğini, bu nedenle çok özet ve öncelikli bilgiler aktaracağını belirtti. Öncel sunumunda 24. Dönem içerisinde; yeni üye olarak 2 firmanın VİSAD ailesine katıldığını, 20 üyenin görev değişikliği nedeniyle üyelikten ayrıldığını, 20 yeni üyenin kaydının yapıldığını, halen 28 firmanın üye verdiğini,  bu dönem içerisinde 17 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığını ve 54 karar alındığını, Bakanlıkta Genel Müdür, Daire Başkanı, Çalışma grupları ve uzmanlar düzeyinde muhtelif ziyaretlerin yapıldığını, YK ve VİSAD çalışma gruplarıyla toplantılar yapıldığını, Üyeler ve iletişim grubu ile etkin iletişim yapıldığını (145 kişilik mail grubu), mesleki kuruluş ve ilgili STK’ları ile yakın işbirliği yapıldığını, toplantı ve etkinliklere VİSAD adına katılım yapıldığını, Covid 19 önlemleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı genelgelerin hızlı şekilde üyelere iletildiğini, bu kapsamda veteriner ilaçları ve aşılarının hassas ürün kapsamına alınmasının sağlandığını, ithalat ve ihracaat dökümanlarının İTS/ATS üzerinden yapıldığını, elektronik imza kullanımının kabul edildiğini, pazarlama izinleri ile ilgili olarak ortak ürün özellikleri özetinin yayınlanmasının talep edildiğini, dosya güncellemelerinin 3 yıl süreyle uzatılmasının Bakanlıktan talep edildiğini, 2022 yılında AB de yürürlüğe girecek 2019/6 sayılı Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliğinin değerlendirilmesi ve VİSAD görüşünün hazırlanması için çalışmalara başlandığını, Yönetmeliğin tercümesinin üyelerle paylaşıldığını, Eylül ayında raporun sonuçlanmasının planlandığını, Pandemi nedeniyle Bakanlıktan GMP sertifikalarının geçerlilik süresinin uzatılması ve GMP denetimlerinin ertelenmesinin istendiğini, Bakanlığın olumlu cevap verdiğini, İTS ve ATS konusunda görüş ve önerilerin Bakanlığa yazılı ve sözlü olarak iletildiğini, sahada yaşanan sorunlarla ilgili çeşitli konularda yazıların Bakanlığa iletildiğini ve sonuçlarının takip edildiğini, 2020 yılının Ağustos ayında VİSAD bünyesinde Tek Sağlık Çalışma Grubu (TSÇG) oluşturulduğunu, TSÇG altında; Akılcı Antibiyotik Yönetimi,  Ruminat Zoonotik Hastalıklar, Kanatlı Zoonotik Hastalıklar, Evcil Hayvanlar Zoonotik Hastalıklar ve Vektörlerle Bulaşan Zoonotik Hastalıklar komiteleri oluşturulduğunu, Türkiye’de aşı Üretiminde Yaşanan Öncelikli Sorunlar ve Beklentiler konusunda bilgi alış verişinde bulunmak üzere Yönetim Kurulunun üyelerimiz VETAL ve DOLLVET şirketlerinin ziyaret edildiğini, İVHO tarafından düzenlenen “Veteriner Tıbbi Ürünlerin Kullanımı ve Dağıtımında Yaşanan Sorunlar ve Sektöre İlişkin Gelişmeler” konusunda fikir alış verişinde bulunmak toplantıya katılım sağlandığını, A.Ü. Veteriner Fakültesi VETANKA etkinliğine katılım sağlanarak “Veteriner Sağlık Ürünleri Endüstrisinin İhtiyaç Duyduğu Yetkinlikler” konulu sunum yapıldığını, A.Ü. Veteriner Fakültesi tarafından organize edilen “Antibiyotik Farkındalık Günü” paneline konuşmacı olarak katılım sağlandığını, TUBİTAK bünyesinde Türkiye Sanayi Sevk ve İdaresi Enstitüsü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı için yürütülen Veteriner Aşıları Üretim Modeli araştırma Projesi üzerine VİSAD görüşünü aktarmak üzere online toplantıya katılım sağlandığını, BESDBİR Veteriner Tıbbi Ürün Komitesi ile VİSAD TSÇG Kanatlı Zoonotik Hastalıklar Komitesi üyelerinin katılımıyla Bilgi alış veriş toplantısı yapıldığını, Medya iletişimi konusunda sektörel dergilerde röportaj verildiğini, AGRO TV ve ÇİFTÇİ TV canlı yayın programlarına güncel konular üzerine canlı yayın konuğu olarak katılım sağlandığını dile getirdi.
 
Denetleme kurulu raporu Denetleme Kurulu üyesi Gülay KABAK tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporu ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildi.
 
Dönem bütçesi yönetim kurulu üyesi Yiğit ALTAV tarafından sunulduktan sonra üyelerin ibrasına sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi.
 
2021-2022 yılı tahmini bütçesi ve üye aidatları konusunda yönetim kurulu üyesi Yiğit ALTAV tarafından katılımcılara gelirler, giderler ve yapılacaklar konusunda ayrıntılı bilgiler verilerek tahmini bütçe açıklandı ve üye aidat miktarları belirlendi.
 
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu İçin Seçimler Yapıldı
 
Gerçekleşen seçimlerde Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine; Ramazan BAYHAN,  Taner ÖNCEL, Tuğba KÜNTÜZ, Yiğit ALTAV ve Burç KUNTER Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine; Selin ŞAHİN, Ahmet KARGI, Alper KESKİNER, Gürkan ULUSOY ve Cansel TEKMEN seçildi.

Denetleme Kurulu Asıl üyeliklerine; Gülay KABAK, Kenan TOPÇU ve Sena DALKIRAN, Denetleme Kurulu Yedek üyeliklerine; Onur GİRAY, Yeşim KOÇ, Cevdet AKDOĞAN seçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Başkan Ramazan BAYHAN, kendilerine teveccüh gösteren üyelere teşekkür etti. VİSAD üyelerinin bilgi altyapısının gelişmesi, kurumlarla sürdürülebilir iletişim, üyelerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözmede çaba harcayacaklarını, VİSAD’ın 300-400 Milyon Euro’luk bir hacmine rağmen hayvan sağlığı ve refahını koruma, gıda güvenliği ve güvencesine katkı, zoonoz hastalıklarla mücadele, toplum sağlığına destekte önemli sorumlulukları bulunduğunu, omuzlarına daha fazla sorumluluk bindiğinin farkında olarak daha çok çalışmaya gayret edeceklerini söyledi.

Divan heyeti başkanı Şake YALÇIN, köklü bir dernek olarak VİSAD’ın önemli bir birikim sahibi olduğunu, çalışmalardan üyelerin memnuniyet duyduğunu belirterek genel kurulu kapattı.
 
Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Görev Dağılımı Yapıldı.
VİSAD 25. Dönem Olağan Genel Kurul toplantısından sonrasında Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptı.
Ramazan Bayhan: Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Taner ÖNCEL: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tuğba KÜNTÜZ: Sekreter Üye
Yiğit ALTAV: Sayman Üye
Burç KINTER: Üye
 
Denetleme kurulu başkanı Gülay KABAK oldu.