VİSAD 22. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

VİSAD 22. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin (VİSAD) 22. Dönem Olağan Genel Kurulu 10 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Sheraton Maslak Otel’de yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığına; Burçak Emre ZORLU, Başkan Yardımcılığına; Cüneyt SEÇKİN ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; Nazan UŞDU DİLSİZ, Ömer DİKER ve İsmail ÖZDEMİR seçildi. Denetleme kurulu üyeliklerine ise; Şake YALÇIN, Mine Nergiz SÜZER ve Erol BAYTOK seçildi.

Genel kurulun açılışı yönetim kurulu adına Başkan Dr. Burhan HACI tarafından yapıldı. Burhan HACI, katılımları nedeniyle yönetim kurulu adına üyelere hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında; 1991 yılında kurulmuş olan derneğin, önümüzdeki yıl 25. yılını dolduracağını, kuruluşundan günümüze kadar derneğin önemli mesafeler kaydettiğini ve sektöre her zaman destek olduğunu, bu kapsamda dernek kurucularına, kuruluşundan bu yana görev yapan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine, üyelere, VİSAD çalışma gruplarına ve çalışmalara destek veren konu uzmanlarına teşekkür etti. HACI, geçtiğimiz dönem içerisinde VİSAD standartlarını ve etik değerlerini benimseyerek derneğe yeni üyelerin katıldığını, onlara da VİSAD’a sağlayacakları katkı nedeniyle teşekkür ettiğini, sivil toplum kuruluşu olarak, otoriteyle diyalog açısından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile periyodik toplantı yaparak etkin iletişim sağlama gayretinde olduklarını, son olarak Antalya’da Bakanlığımızla işbirliği içerisinde oldukça başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini, bu tür toplantıların yeni dönemde görev alacak yönetim kurulunun da devam ettirmesini beklediklerini ifade ederek yeni dönemde görev alacaklara şimdiden başarılar diliyoruz diyerek konuşmasını tamamladı.

Genel kurul Divan Heyeti Başkanlığını Şake YALÇIN yaptı.
 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burhan HACI tarafından “sektör raporu” sunuldu.

Dr. Burhan HACI konuşmasında; Türkiye ekonomisinin büyümesi ile tarım, hayvancılık ve hayvan sağlık ürünleri pazarının gelişim arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu, TUİK verilerine bakıldığında; 2014 yılı büyüme rakamlarına göre Türkiye ekonomisinin % 2,9 oranında büyüdüğünü ancak tarım sektörünün eksi 1,9 oranında küçüldüğünü, tarım sektöründeki küçülmeye rağmen 2013 ve 2014 yıllarında hayvansal üretimin parasal olarak % 9 oranında arttığını, toplam canlı hayvan sayıları ve hayvansal protein üretimindeki artışın düşük düzeyde gerçekleştiğini, sığır varlığının % 2 azaldığını, koyun varlığının % 6,5 arttığını, keçi varlığının % 12 arttığını, hayvansal protein olarak kırmızı etin % 1, sütün % 1,6, tavuk etinin % 5,5 ve yumurtanın % 3,6 oranında arttığını, sağılan hayvan sayılarında geçen yıla göre azalma görüldüğünü, ancak yüksek verimli saf ırk ve melez ırkların toplam sığır varlığının % 85 ine ulaştığını, sığır sütü üretim artışındaki yavaşlamanın 2014 yılında da devam ettiğini, sağılan hayvan başına yıllık ortalama süt veriminin 3 tona ulaştığını, damızlık süt sığırı fiyatlarının değişmediğini, çiğ süt fiyatlarının % 15 artış gösterdiğini, TÜRKİYEM-BİR verilerine göre 2014 yılında yem fiyatlarının % 4-9 oranlarında artış gösterdiğini, süt ve kırmızı et üretiminde hayvansal ürün fiyat artışlarının yem girdi artışlarının üzerinde seyrettiğini, 2014 yılında VİSAD üyelerinin toplam satışlarının % 22 oranında artarak 529 Milyon TL’na ulaştığını, enflasyon göz önüne alındığında 2013 yılındaki reel olarak küçülen pazarın 2014 yılında % 14 düzeyinde büyüdüğünün kabul edilebilir olduğunu, antibakteriyel ürünlerdeki artışın pazarın büyümesinin altında kaldığını, oral antibakteriyel tüketiminde sınırlı bir artış söz konusu olduğunu, endektositler hariç endoparaziter ve ektoparaziter ürünlerin kullanımında geçen yıla göre ciddi artış olduğunu, özellikle kanatlı aşıları ve ilaçlı yem katkılarının sektörel büyümeye katkısının çok yüksek olduğunu, vitamin ve hormonların pazar büyümesine parelel gelişim gösterdiğini, toplam aşı satışlarının tüm pazarın % 28 ine ulaştığını, geçen yıla göre % 29 büyüyen kanatlı ürünlerinin toplam pazarın % 35’ine ulaştığını, % 21 gelişen pet ürünlerinin toplam pazarın sadece % 7 sini oluşturduğunu, ruminant ürünlerinin 367 milyon TL ile pazarın % 58 ini temsil ettiğini, 2014 yılının sektörün ve Bakanlığın yeni mevzuata dair yoğun bir çalışma içerisinde olduğu bir yıl olduğunu, 2015 yılı sektörel hedefinin GMP üretim geçişi olduğunu, Bakanlığın hedeflerinin daha ileri olduğunu ancak sektörün uyum durumunu da dikkate alarak hedeflerin ortak noktaya getirilmesi gerektiğini, 2015 yılının tüm sektör için büyümenin devam ettiği bir yıl olmasını dilediğini belirtti.
 
Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Nazan UŞDU DİLSİZ tarafından sunuldu.

Nazan UŞDU DİLSİZ; üyeler ve iletişim grubuna düzenli olarak aylık faaliyet raporu gönderildiğini, bu nedenle çok özet bilgiler aktaracağını belirtti. Sunumda dernek üyeliklerinden ayrılan ve yeni katılanlar konusunda ve diğer faaliyetler hakkında bilgi verdi. 21. Dönem içerisinde; 11 üyenin görev değişikliği nedeniyle üyelikten ayrıldığını, 19 yeni üyenin kaydının yapıldığını, bu dönem içerisinde 15 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığını ve 93 karar alındığını, Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Daire Başkanı, Çalışma grupları ve uzmanlar düzeyinde muhtelif ziyaretlerin yapıldığını, çalışma gruplarıyla spesifik toplantılar düzenlendiğini, ziyaretlerin gerçekleştiğini, mevzuat ve uygulama ağırlıklı geniş katılımlı Bakanlık-VİSAD-Sektör toplantılarının yapıldığını, Ruhsatlandırma ve GMP konusunda eğitimlerin düzenlendiğini, Bakanlık, mesleki kuruluşlar ve sektörel paydaşlarla işbirliğinin iyileştirildiğini, sektörle müşterek toplantı yapıldığını, toplantı sonuçlarının Bakanlığa iletildiğini, tüm mevzuatın bir araya getirilerek kitap haline getirildiğini ve ilgililere dağıtıldığını, yetkili otoriteye düzenli ziyaretlerin gerçekleştirildiğini, kurumsal kapasitenin artırılmasına çalışıldığını, mevzuat çalışmasına aktif katılım sağlandığını, net satış bilgilerinin toplanıp değerlendirilerek veri sağlayan üyelere gönderildiğini, Etik Kurul çalışmalarının yapıldığını, kurum ve kuruluşların toplantılarına katılım sağlandığını, VİSAD bünyesinde oluşturulan Çalışma Grubu sayısının artırıldığını belirtti. Bunun yanında önümüzdeki dönem için oluşacak yönetim kuruluna önerilen ve dernek adına planlanan çalışmalardan bahsederek Bakanlık ve üyelerle daha spesifik çalışma toplantıları yapılmasını, çalışma gruplarının daha yoğun faaliyet göstermesini, danışma kurullarının daha sık yapılmasını öneri olarak ifade etti.

Denetleme kurulu raporu Sami ESİRTGEN tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporu ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildi.
 

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burhan HACI’ya sektör adına plaket verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burhan HACI’ya, uzun süreli ve özverili çalışmalarıyla VİSAD’a yaptığı çok önemli katkılar, vizyoner ve objektif değerlendirmeleri ve derneğin kurumsallaşmasına desteği nedeniyle 16 yıl kesintisiz olarak VİSAD yönetiminde bulunduğu için VİSAD adına plaket takdim edildi. Plaket VİSAD’ın kurucularından Seyfettin UĞUR tarafından verildi. UĞUR yaptığı konuşmada; kuruluşunda görev aldığı VİSAD’ın gelişmesi için Burhan HACI’nın yönetimde yer almasını çok önceden önerdiğini, ilk yıllar henüz erken diyen HACI’nın yönetime girdikten sonra oldukça uzun süre görev yaptığını, yönetim kurulundan çok şey beklendiğini, yönetim kurulunun problemleri çözmek için uğraştığını, zaman zaman kendisinin de eleştirisel mektuplar yazdığını, 16 yıl boyunca tepkilere tahammül ettiği için de Burhan HACI’ya ayrıca teşekkür ettiğini, yeni yönetime de Burhan HACI’nın yardım etmeye devam edeceğine inandığını ifade etti.
           
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu İçin Seçimler Yapıldı.

Yapılan seçimlerde yönetim kurulu asıl üyeliklerine; Nazan UŞDU DİLSİZ, Burçak Emre ZORLU, İsmail ÖZDEMİR, Cüneyt SEÇKİN ve Ömer DİKER, yedek üyeliklere; Prof. Dr. Yusuf ŞANLI, Yiğit ALTAV, Cem KESKİNDİL, Mehmet TÜRKER ve Dr. Taner ÖNCEL, denetleme kurulu asıl üyeliklerine; Şake YALÇIN, Mine Nergiz SÜZER ve Erol BAYTOK, yedek üyeliklere; Özgür GÜLTEKİN, Sami ESİRTGEN, Utku VAROĞLU seçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Görev Dağılımı Yapıldı.

Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

Burçak Emre ZORLU: Yönetim Kurulu Başkanı

Cüneyt SEÇKİN : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nazan UŞDU DİLSİZ : Sekreter Üye

Ömer DİKER: Sayman Üye

İsmail ÖZDEMİR: Üye