VİSAD 2018 YILI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

VİSAD 2018 YILI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

VİSAD Danışma Kurulu toplantısı Tıp Bayramının olduğu bir günde, 14 Mart 2018 tarihinde, İstanbul’da Holiday Inn Tuzla’da gerçekleşti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen danışma kurulu toplantısına VİSAD Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ve üye veren firma temsilcileri olmak üzere yaklaşık 100 kişi katıldı. Toplantının ikinci oturumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yeni uygulamaya başlatılan, “E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi” konusunun da gündemde yer alması nedeniyle bu oturuma bazı ecza deposu yetkilileri ile VİSAD üyesi olmayan bazı firma temsilcileri de katıldı.

VİSAD üyesi firmaların toplantı öncesinde aynı otelde birlikte yemek yemelerinin ardından toplantıya başlandı. Toplantının açılışı VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan BAYHAN tarafından yapıldı. Ramazan BAYHAN yaptığı sunumunda VİSAD yönetim kurulunun göreve geldikten bu yana yaptığı çalışmalar ve sağlanan gelişmeleri özet olarak anlattı. Sektör olarak Avrupa Birliği uygulamalarını yakından takip ettiklerinin altını çizdi. İlaç Takip Sistemi içerisinde sipariş sisteminin amaca hizmet etmediğini ve devre dışı tutulması gerektiğini belirtti. Ayrıca İlaç Takip Sistemi konusunda katılımcıların görüş ve önerilerini aldı. Katılımcılar veteriner sağlık ürünleri sektöründe yapılacak yeni uygulamaların paydaşlara önceden bildirilmesi, uygulama için zaman verilmesi gerektiğini belirtiler.

Daha sonra söz alan VİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Taner ÖNCEL, Sektörün Öncelikli Sorunları ve Çözüm Önerileri konusunda üyelerden önceden toplanan görüşler, VİSAD tarafından Bakanlığa iletilerek alınan cevaplar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantının son oturumunda sektörün öncelikli gündemini oluşturan E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi hakkında mevcut durum konusunda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Çalışma Grubu Sorumlusu Arif ÖZKAN katılımcılara bilgilendirme yaptı. Arif ÖZKAN konuşmasında sistemin değişime açık olduğunu, sektörden gelecek görüş ve önerileri kısa sürede değerlendirip geri dönüş yapacaklarını ifade etti. Daha sonra katılımcılardan bu konudaki soruları, görüş ve önerileri istendi. Ağırlıklı olarak sistemin güvenliği, sistemdeki sipariş uygulamasının aşağıdan yukarıya bir sipariş değil, yukarıdan aşağıya bir sipariş olması gerektiği, operasyonel işlemlerle ilgili düzeltmelerin hızlı yapılması, sistemin işlemesinin daha etkin kılmak için İlaç Takip Sistemi Çalışma Grubu oluşturulması, bu gruba özellikle data giren kişilerin dahil olması, uygulama ile ilgili sıkça sorulan soruların VİSAD tarafından toplanarak Bakanlığa iletilmesi ve alınan cevapların sektörle paylaşılması kararlaştırıldı. Sektör paydaşlarının soruları cevaplandırıldı.

Toplantı VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan BAYHAN’ın kapanış konuşması ile sonlandırıldı.