VİSAD 20. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı

VİSAD 20. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı

VİSAD 20. Dönem Olağan Genel Kurul toplantısı ekte yer alan gündem çerçevesinde 29 Nisan 2011 tarihinde, saat 13.30 da Movenpick Hotel Istanbul, (Büyükdere Caddesi, 4. Levent- Istanbul, Tel: 0 212 319 29 29) da yapılacaktır. 
VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (VİSAD) 20. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Saygı Duruşu,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi,
 4. Gündemin Karara Bağlanması,
 5. Sektör raporunun sunulması,
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası,
 8. Dönem Bütçesinin Görüşülmesi ve İbrası,
 9. 2011 Yılı Üye Aidat Miktarının Belirlenmesi,
 10. Tahmini Bütçenin Görüşülerek Oylanması,
 1. Dernek Tüzük Değişikliğinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
 2. Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin Seçimi,
 3. 2012 yılı için Veteriner Tıbbi Ürünlerin Tanıtım İlkeleri Kılavuzu Etik Kurul Üyelerinin seçimi ile ilgili görüşme,
 4. Dilek ve Temenniler,
 5. Kapanış.