VİSAD 18. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı ...

  • Anasayfa
  • Haberler
  • VİSAD 18. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı ...

VİSAD 18. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı ...

Kısa adı VİSAD olan Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği 1991 yılında kurulmuştur. Üyeleri arasında veteriner ilaçları, yem katkıları ve biyolojik maddelerin sanayi ve ticareti ile ilgili uluslararası firmalar, ithalatçı firmalar ve yerli üretici firmalar bulunmaktadır. VİSAD üyeleri hayvan sağlığı ürünleri pazarının değer olarak % 70 inden fazlasını temsil etmektedir. VİSAD hayvan sağlığı sektörüne güvenli, etkin ve kaliteli veteriner sağlık ürünleri sunulmasını sağlamak, hayvan sağlığı sorunlarına etkin çözümler bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

 

Sağlıklı ve kaliteli hayvansal orijinli gıda üretimini desteklemektedir.  Hayvan sağlığı ve hayvan refahını birlikte düşünmektedir. Veteriner sağlık ürünlerinin Avrupa Birliği norm ve standartlarında üretimi, kontrolü, dağıtımı ve kullanımına yönelik mevzuat altyapısının oluşumu ve uygulanması için liderlik yapmaktadır. Ülkemizin hayvan sağlığı sektörünün önde gelen firmalarının üye verdiği bir dernek olarak sektöre öncülük etmektedir. Derneğimize 24 firma üye vermektedir.  VİSAD, üyeleri aracılığı ile güvenilir, etkin ve yenilikçi ürünleri sunarak, hayvan sağlığı alanında yaşanan problemlerin azaltılmasında hayvancılık sektörüne ve hükümetlere “çözüm ortağı” olmaktadır.

Hayvan sağlığı sektörünün problemleri ülkemizde gittikçe büyümektedir. Bu nedenle sektörle ilgili yeni düzenlemelerin devreye sokulması, kurumlar arası işbirliğinin artırılması ve yetkili otoritelerle çok daha yakın çalışılması kaçınılmaz görülmektedir. Bu konuda VİSAD önderliğine geçmişte olduğundan çok daha fazla ihtiyaç olduğuna inanmaktayız. Kuruluşundan beri İstanbul ilinde faaliyet gösteren derneğimiz, Bakanlık ve ilgili sektörel kuruluşlarla daha sıkı işbirliği kurmak ve AB uyum çalışmalarında merkezi idareyle daha yakın çalışmak amacıyla 2009 yılından itibaren dernek merkezini İstanbul’dan Ankara’ya taşımıştır.

VİSAD 18. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2009 tarihinde Ankara’da yoğun bir katılımla yapılmıştır. Genel Kurul’da sektörün sorunları, Dünya’da ve ülkemizde bu konudaki gelişmeler, derneğimizce yapılan çalışmalar kapsamlı olarak ele alınmıştır. Ayrıca derneğimiz ve hayvan sağlığı sektörü yararına önemli çalışmalar yapmış olan üyelerimiz Seyfettin UĞUR ve Arek KUYUMCU’ya üstün hizmet ve teşekkür plaketi verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı ve Ankara merkezinin açılışı nedeniyle derneğimizce “Avrupa Birliğinde Veteriner Sağlık Ürünlerinin Fiyatlandırılması ve Dağıtımı” konulu geniş katılımlı bir seminer düzenlenmiştir. Uluslararası Hayvan Sağlığı Federasyonu (IFAH) Avrupa Direktörü Declan O’Brian’ın konuşmacı olduğu seminere; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri, ilgili mesleki ve sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, ecza depoları ve üyelerimiz yoğun ilgi göstermiştir.

Genel Kurulda 2009-2010 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri için seçimler yapılmıştır. Yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aşağıda belirtilen kişiler seçilmiştir.

Yeni yönetimin Türkiye hayvan sağlığı sektörü için yararlı çalışma yapmasını diliyoruz.

Dr. Burhan HACI
Yönetim Kurulu Başkanı