VİSAD’ IN 25. YILINDA VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

  • Anasayfa
  • Haberler
  • VİSAD’ IN 25. YILINDA VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

VİSAD’ IN 25. YILINDA VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI


Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD) tarafından 23-24 Mart 2016 tarihlerinde Antalya’da; Veteriner sağlık ürünleri sektöründeki gelişmeler, uygulamada yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek öngörülerinin görüşülmesi, sıkça sorulan soruların cevaplandırılması, otorite ve paydaşlar arasında bilgi alış verişi yapılması, Bakanlık-sektör iletişim ve işbirliğinin artırılması amacıyla “Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
 
Bakanlık-VİSAD-Sektör buluşması olarak her yıl yapılan toplantıya Bakanlık yetkilileri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR), VİSAD Yönetim Kurulu, VİSAD üyesi firmalar, diğer firmalar, veteriner ecza depoları, danışmanlık firmaları ve sektörle ilgi medya kuruluşlarından toplam 150 kişi katıldı. Toplantı sektör paydaşlarınca memnuniyetle karşılandı.
 
Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasının sonrasında, toplantı VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Burçak ZORLU, YUM-BİR Başkanı Hasan KONYA, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET ve GKGM Daire Başkanı Dr. Semra YILMAZ’ın konuşmalarıyla açıldı.
 
 
Başkan Burçak ZORLU; konuşmasına “Bakanlık-VİSAD-Sektör” buluşması olarak adlandırdığımız ve her sene aynı tarihlerde gerçekleştirerek bir gelenek haline getirdiğimiz toplantımıza, değerli katılımınız nedeniyle, VİSAD Yönetim Kurulu adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  Şu an itibariyle salonumuzda sektörümüzün her kesiminden toplam 200’ e yakın katılımcı aramızda. Her sene büyük ilgi gören organizasyonumuza bu sene de duyulan ilgi gerçekten takdire şayan diyerek başladı.
vajinismus tedavisi ankara
ZORLU konuşmasını;

Kıymetli misafirlerimiz,

Konuşmamın hemen başında Bakanlığımızın veteriner ilaç ve aşı sektörünün mevzuat zemininin oluşmasında gösterdikleri gerek yaklaşım, gerek sektörümüzü sıkıntıya düşürmeyecek şekilde planlı olarak gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları nedeniyle huzurunuzda Bakanlığımıza ve tüm uzman kadrosuna teşekkür ediyorum. 

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde ortak çalışmaların yapılıyor olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Kuruluşunun 25. yılında, çeyrek asırlık tecrübe ile VİSAD bugün Türkiye hayvan sağlığı ürünleri pazarının değer olarak % 80 inden fazlasını temsil eder hale gelmiştir. Derneğimize, sektörde faal 30 firma üye veya üyeler vermektedir. Ülkemize böylesine önemli bir STK kazandıran derneğimiz kurucularına, görev yapmış yöneticilerine ve bu salonda bizlerle olan tüm üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kıymetli misafirlerimiz,

Çalışmalarımızı bağımsız bilimsel temel, uluslararası standart, dürüstlük, ortak akıl sonuçları, şeffaflık ve hesap verebilir olma temelinde sürdürmekteyiz.  Başta Bakanlığımız olmak üzere mesleki ve sektörel kurumlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktayız.

Sizlerinde çok iyi bildiği gibi sektörümüzde Yerli veya Yabancı Veteriner Sağlık Ürünleri ile ilgili ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, dağıtımı, tanıtımı, satışı ve kontrolü alanında yaklaşık 500 veteriner hekim görev yapmaktadır. %80 nini temsil ettiğimiz bu profesyonel kadronun bir bölümü ise VİSAD bünyesinde kurmuş olduğumuz çalışma grupları içerisinde derneğimize ve sektörümüze geniş bir portföyde hizmet vermektedir. Meslekleri alanında en iyileri olduğuna inandığımız çalışma gruplarımız üyelerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim.

Değerli Veteriner Hekimlerimizin sektörümüze verdikleri bu çok özel hizmetlerden bahsederken, kısa süre önce aramızdan ayrılarak Hakkın Rahmetine kavuşmuş meslek büyüğüm Sayın Mevlut ÇELİK ve Sayın Sinan KESKİN’ in aziz hatıralarını huzurunuzda anmak isterim. 

Değerli Katılımcılar,

Şüphesiz ki, bağlı olduğumuz mevzuatın talimatları, özel sektör uygulamaları ile yüzde yüz uyuşmalıdır.
Yani Kanun, Yönetmelik, Kılavuz ve Talimatların ülkemiz şartlarına göre uygulanabilir olması en önemli unsurdur.  Veteriner ilaçları ve aşılarla ilgili olarak son dönemde yürürlüğe giren mevzuat nedeniyle sektörde yaşanan uygulamaya yönelik sorunların çözümü için hem bakanlık hem de derneğimiz yoğun çaba harcamaktadır.

Özellikle son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, finansal kaynak anlamında üyelerimiz herhangi devlet desteği almaksızın İyi Üretim Uygulamalarına yönelik büyük yatırımlar yapmış, yapısal çok önemli değişimler gerçekleştirmişlerdir. Bu alanda yatırımların aynı motivasyon ve inanç ile devam ettiğini memnuniyetle izliyoruz.

Yine bu otelde gerçekleştirdiğimiz geçen sene ki toplantımızdan bu güne 300 milyon TL civarında GMP yatırımı gerçekleştirilerek, Avrupa Birliği dahil olmak üzere uluslar arası kabul görmüş en yüksek medikal üretim kalitesi çizgisine VİSAD olarak ulaştığımızı hatırlatmak isterim.

Sektörümüzün ihracat yönünde üretime bağlı kalitesel veya uyumlu belgelendirme alanlarında hiç bir engeli kalmamıştır, 

Sürdürülebilir ve kalıcı İhracat imkanlarımızın olduğu potansiyel ülkelerin büyük çoğunluğu GMP standartları olan ülkelerdeki üreticilerin ürünlerini tercih etmekte ve ancak bu ürünlerin yerelde ruhsatlanmasına izin vermektedir. Ve hatırlatmak isterim ki, bu ülkelerin kanun koyucuları ilgili mevzuatlarını her gün daha da geliştirmektedirler.
 
Değerli Katılımcılar,
 
Bakanlığımız tarafından veteriner tıbbi ürünler için İyi Üretim Uygulamaları ilkelerini ve kılavuzunu belirleyen Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik 24 Aralık 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlandığı an itibariyle sektörümüz REFORM sürecine girmiş olup, aradan geçen 5 yıllık süreçte GMP yatırımlarını kapsayan ilk fazı tamamlamış gibi gözükmektedir.
 
Bu bahsettiğim birinci fazın tamamlanıyor olması ikinci fazın başlaması için vaz geçilmezdir.
 
İkinci faz ise GMP sürecinden hemen sonra pazarlama izni güncellemesi yönüyle önümüzde büyük bir proje olarak beklemektedir. Tahminim, ikinci fazın sektör açısından daha da zor bir dönem olacağı yönündedir.
 
Peki bu ikinci fazı kolaylaştırmanın yolu yok mudur ?  Elbette ki vardır ;
 
Her ne kadar Bakanlığımızda ve sektörde birikimli insan kaynağı sürekli artıyor olsa da, özellikle uygulamaya ilişkin ortak lisanı ve uzmanlarımızın algı temelini oluşturacak yol gösterici ve açıklayıcı kılavuzlara, dosya hazırlıkları için referans bilgi kaynaklarına ihtiyacımız olduğu da muhakkaktır.
 
Bu kaynakların eksiksiz olarak masalarımızda olması, süreci rahatlatacağı gibi Bakanlık kadroları ile uzmanlarımızın sağlıklı iletişimini de sağlayacaktır.
 
Her zaman söylediğimiz gibi, bu gibi öncelikli ihtiyaçların karşılanması noktasında Bakanlığımızın yanında olduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim.
 
Kıymetli Katılımcılar,
 
Bizler VISAD Yönetim Kurulu olarak her zaman konunun asıl muhatabı olan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile diyalog halinde olmayı prensip edinmiş durumdayız.
 
Bu kurumsal duruş dışında “baskı” unsuru olacak yollara hiç bir zaman tevessül etmedik, etmeyeceğiz.
 
Bu kapsamda üyelerimizden ve sektörden gelen uygulamaya ilişkin sorunlar, aksaklıklar ve çözüm önerilerini kurumsal bir süzgeçten geçirdikten sonra sektörün ortak görüşü olacak şekilde Bakanlığımıza ilettik ve iletmeye devam ediyoruz.
 
Aynı mealde Bakanlığımız da bu tür çalışmalarımıza sürekli olumlu yaklaşım sergilemekte ve bizleri teşvik etmektedir.
 
Sıkça karşılaşılan teknik sorular ve Bakanlığımızın yanıtlarını toplu halde derneğimizin web sayfasında yayınlamaktayız.
Bu soruların ve cevaplarının VİSAD web sayfasında yayınlanmasından sonra Bakanlığımız çalışanlarına aynı soruların tekrar yönetilmediğini memnuniyetle gözlemlemekteyiz.

Sektör olarak Bakanlığımızın mevzuat hazırlık çalışmalarına daha aktif bir şekilde katılmayı arzu ediyoruz. Bünyemizde oluşturulan çalışma gruplarıyla Bakanlık çalışmalarına daha fazla destek olmayı sürdürüyoruz.

Örneğin, Geçtiğimiz günlerde Bakanlığımız özellikle üretim yerleri için “Proses Validasyonu” konusunda bir eğitim ihtiyacı olduğunu bildirdi. Bu konuda ön hazırlıklara başladık. Yabancı uzmanlarla yazışmalarımızı sürdürmekteyiz. Planlama açısından sertifikalı proses validasyonu eğitimine katılmak isteyenlerin info@visad.org adresine bildirilmesini rica ediyoruz. 

Bu yıl ki toplantımızda Bakanlık ve VİSAD mensuplarının sunuları yanısıra Dr. Klaus Hellmann “AB’de Varyasyon Uygulamaları ve AB Mevzuatında Varyasyon” konulu geniş bir sunum gerçekleştirecek. Umuyoruz ki kendisinden uzmanlarımız ve bakanlık kadromuz çok yararlı bilgiler edinecek diyerek sürdürdü.

ZORLU konuşmasını; Son olarak, geçtiğimiz yorucu dönemi ve önümüzde ki yoğun gündemi düşündüğümüzde hepimizin bir şekilde motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.

Bugüne kadar ülkemizde 1 milyona yakın profesyonele seslenmiş, çok değerli Yönetim ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban KIZIDAĞ’ı toplantımızın ikinci gününde dinliyor olacağız.

Eşsiz havası ve güzel güneş ile bir cennet olan Antalya’mızın bu güzide tesisinde Hepimiz için çok verimli bir toplantı olmasını dileyerek, tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi arz ediyorum diyerek tamamladı.


Açılışta konuşan YUM-BİR başkanı Hasan KONYA; Sağlıklı sürülerden sağlıklı gıda üretmek için çalıştıklarını, yeni hastalıklar ortaya çıktığını, yeni ilaçlar ve aşıların geliştiğini, sahada yaşanan sağlık sorunları konusunda aşı ve ilaç sektörünün bilgi sahibi olduğunu, İlaçların arınma süreleri dikkate alınarak imha edilmesi gereken gıda maddelerinin imha sürecinde Bakanlıktan destek beklediklerini,   YUM-BİR in 2006 yılında kuruluşundan bu yana VİSAD’la birlikte çalışmaktan olumlu sonuçlar aldıklarını söyleyerek VİSAD’a teşekkür etti. 


TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET ise; veteriner sağlık ürünlerinin korunma ve tedavi yönüyle ve gıda üretimi boyutuyla önemli katkılar sağladığını, global ve ulusal çok sayıda firma bulunduğunu 2.000 den fazla ilaç ruhsatı olduğunu, veteriner hekimlerin ürünlerin üretiminden dağıtımı ve güvenli kullanımı sürecinde önem arz ettiğini, veteriner kliniklerinde önemli ölçüde iyileşmeler olduğunu, veteriner sağlık ürünlerinin üretimi ve pazara sunulması aşamasında memnuniyet verici gelişmeler kaydedildiğini, hayvancılık işletmelerinde veteriner tıbbi ürün temininde son zamanlarda bazı sorunlar yaşandığını gördüklerini belirtti.
GKGM Daire Başkanı Dr. Semra YILMAZ; 2011 yılından bu yana sektörle birlikte yeni mevzuat kapsamında yoğun çalışmaya başladıklarını, önce Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı dairesinin kurulduğunu, mevzuat değişiklikleri ile sistem değişikliğine yol açıldığını, süreç içerisinde Bakanlık üst yönetiminin çalışmalara destek verdiğini, çalışma ekibinin uyumlu ve yeniliklere açık yaklaşım sergilediğini, veteriner sağlık ürünleri sektörünün çalışma ve işbirliğine hazır durumda olduğunu, ilgili sivil toplum kuruluşu olarak VİSAD’ın Bakanlıkla müşterek çalışmayı tercih ettiğini, sektörün genel sorunlarını Bakanlığa ilettiğini, bu süreçte VİSAD üyesi olmayan firmaların görüşlerinin de değerlendirildiğini, Bakanlık olarak bilinçli bir sektör paydaşı ile muhatap olduklarının farkında olduklarını, yapılan çalışmalarda kamuya ait aşı üretim yerleri ve dağıtım kanallarının da sisteme entegrasyonu konusunda çaba sarf ettiklerini, üretim yerleri yanında ecza depoları ile de defaten yan yana geldiklerini, il müdürlüklerine aynı dili konuşma amacıyla çok sayıda eğitim verdiklerini, 2015 yılında reform ve maliyet boyutuyla GMP sürecinin önemli ölçüde tamamlandığını, bu sayede uluslararası arenada rekabet gücümüzün arttığını, üçüncü kritik aşama olarak pazarlama izinlerinin yenileme sürecine girildiğini, bu zorlu süreci de enstitülerdeki uzmanlarla birlikte 26 kişilik sınırlı bir kadro ile aşmak için plan yaptıklarını, VİSAD’ın gösterdiği yaklaşım ve sağladığı desteğin çalışmalara hız kattığını dile getirdi.
Veteriner Sağlık Ürünleri Sektöründeki Gelişmeler ve Genel Değerlendirme başlıklı oturum VİSAD Başkanı Burçak ZORLU tarafından yönetildi ve VİSAD adına Yönetim Kurulu Üyesi Ömer DİKER, Bakanlık adına Daire Başkanı Dr. Semra YILMAZ açıklamalarda bulundu.
 
DİKER ise sunumunda; 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmelikle başlayan önemli bir değişim süreci yaşandığını, ülkemizde hayvan sağlığı ve refahının güvence altına alınması için koruyucu ve tedavi edici çalışmalar, çiftlik hayvancılığının ekonomik verimliliği için veteriner sağlık ürünlerinin yeterli kalitede, etkin, güvenli, kamu sağlığını tehdit etmeyen özelliklerde ve mutlaka erişilebilir olması önemli olduğunu, yine Avrupa Birliği normları göz önünde bulundurularak hazırlanan mevzuat alt yapısı ve uygulamalarının bu geçiş sürecini takiben bu alanda faaliyet gösteren özellikle yerli üreticilerimizin de uluslararası rekabette daha da güçlü hale gelmelerine olanak sağlayacağını dile getirdi.
 
DİKER konuşmasında; sektörün öncelikli sorunlarını VİSAD olarak otoriteye her zaman sunmaya gayret ettiklerini ve uygulamada çıkabilecek sorunları iletişim kanallarını açık tutan Bakanlık çalışanları ile engellemeye çalıştıklarını, bundan sonra da VİSAD’ın çeyrek asırlık tecrübesi ve birikimini bu yönde önemli bir destek unsuru olarak sunmaya gayret edeceğini, 2016 yılında ise uygulamada özellikle ruhsat yenileme sürecinin ön planda olduğu bir süreç yaşanacağını, bu sürecin sağlıklı yürütülmesi için gerekli kılavuzlara acilen ihtiyaç olduğunu, bu yılın mevzuat açısından büyük ölçüde kılavuzların yılı olacağını belirtti.
 
DİKER; önümüzdeki süreçte yaklaşık 2.500 dosyanın hem Bakanlığımız ve hem de endüstrinin tamamını ve birçok çalışanını yakından ilgilendiren yoğun bir süreç olacağını, Veteriner Tıbbi Ürünlerine yönelik mevzuatın Avrupa Birliği müktesebatına paralel olması nedeniyle birçok atfın yine birliğin kılavuzlarının kullanılmasını gerektirmekte olduğunu, bu kılavuzların orijin dilinin İngilizce olması ve okuyucunun yoruma yönelik algısının gerçekleşmesi yorumlarda problemi yaratabildiğini, bu problemin önlenmesi için kullanılabilecek tüm kılavuzların Türkçe olarak yayınlanmış olmasının zorunlu olduğunu ve VİSAD olarak, bu çerçevede sektör Bakanlık işbirliği ile mevcut kılavuzların güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni kılavuzların kısa sürede hazırlanması için desteğe hazır olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdürdü.
 
DİKER, aynı dili kullanmak ve aynı parametrelerle bu yenilemeleri gerçekleştirmek hem kaynak kullanımı, hem zaman planlaması açısından hem sektör temsilcileri ve hem de Bakanlığımızın bu süreci yönetmesi açısından önemli olacağını, bu konu şirketlerimizde ve Bakanlığımızda çok daha fazla kişinin birlikte çalışacağı bir süreç olacağını, bu sürece başlarken önemli bir konunun, özellikle mevcut ruhsatlı ürünlerin 31 Mayıs 2016’ya kadar Bakanlığımızca GMP Sertifikası almış bir tesise taşınmış olması gerektiğini, bu konuda GMP sertifilasyon sürecini takiben ürünlerin bu tesislere taşınıp ilgili ruhsat dosyaları için gerekli stabilite ve testlerin bu süre bitimine kadar yetişememe durumu olduğunu, bu çabayı sürdüren firmaların ürünlerinin ulaşılabilir kalmaları açısından bir süre uzatımı düşünülmesi gerektiğini ifade etti.
 
DİKER, güncelleme sürecine bakıldığında her bir ruhsatın yenilemesinin en az 8-10 ay ve 2 yıla giden bir süreç olacağını tablo halinde göstererek, gerçekleştirilen geleneksel VİSAD-Bakanlık Değerlendirme toplantısının VİSAD üyeleri için çok faydalı olduğunu, özellikle Bakanlığımızın değerlendirmeleri ve sunuları birçok konuya açıklık getireceğini ve üyelerin çalışmalarına yön verici olacağını, Veteriner Tıbbi Ürünlerinin üretimden dağıtım kanallarına kadar yaşanan süreçlerde hem Bakanlık açısından hem reel sektör açısından geniş bir perspektif içerisinde ele alındığı, bu toplantıda otoritenin ve reel sektörün aynı felsefe içerisinde hareket edebilmesi için ortak görüşler ve sonuca yönelik düşüncelerin ortaya çıkmasını umduklarını, orta ve uzun vadede gerek mevzuat alt yapısı gerek reel sektör çalışma prensipleri uluslararası normlara geçerek nihai hedef olan insan ve hayvan sağlığının yüksek standartlara ulaşacağı inancını taşıdıklarını belirterek katılımları ile sektöre büyük destek olan tüm Bakanlık personeline, VİSAD üyelerine ve sektör paydaşlarına teşekkür etti.
 
Daire Başkanı Dr. Semra YILMAZ ise konuşmasında; kısaca 2015 yılında yapılanları anlattı ve önümüzdeki dönemde yapılacakları dile getirdi. 2015 yılında;  Türkiye’de 25 ve yurtdışında 14 tesise GMP sertifikası verildiğini, Türkiye’de 37, yurtdışında 27 tesiste GMP denetimi gerçekleştiğini, PIC/S üyesi olarak 80 tesisin kabul edildiğini, 122 Veteriner Tıbbi Ürün, 27 Veteriner Biyolojik Ürün dosyası incelendiğini, 24 VTÜ ve 7 VBÜ için yeni pazarlama izni verildiğini, halen ruhsatlı olarak 2.284 VTÜ ve 537 VBÜ bulunduğunu, 620 varyasyon gerçekleştiğini, 190 geçerlilik sürresi kontrolü yapıldığını, pazarlama izni ile ilgili olarak elektronik başvuru sisteminin başlatıldığını, pazarlama izni için ön inceleme ve izin sonrası işlemler için bir örneklik sağlanması amacıyla standartlar oluşturulduğunu, 178 Veteriner Ecza Deposu, 11 Temsilci Veteriner Ecza Deposu, 5.727 perakende satış izni, kamuya ait 122 ve işletmelere ait 539 toptan temin izni verildiğini, ham madde olarak; 315 ton antibakteriyel, 78 ton aminoasit, 180 ton antihelmentik, antikoksidiyal, antiparaziter, antiprotozoner, ektoparaziter ve endektosit, 108 ton diğer ilaç ithal edildiğini, ithalat işlemleri için tek pencere sistemi başlatıldığını, farmasötik ürünler için ithalat işlemlerinin il müdürlüklerine devredildiğini, hammadde ithalatında istenen belgelerin yeniden düzenlendiğini, VTÜ geri çekmelerinin etkin şekilde takip edildiğini, eğitimler ve denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti.
 
YILMAZ; 2016 yılında GMP denetim talimatı kılavuzu, Farmakovijilans kılavuzunda yenilemelerin yapılacağını, ortak prospektüs oluşturması ve Farmakovijilans denetim kılavuzu hazırlanacağını, eğitimlerin devam edeceğini, sektör ve VİSAD ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
 
Daha sonra toplantının teknik oturumlarına geçildi. Burçak ZORLU’nun başkanlığını yaptığı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı 1. Oturumda; Çalışma Grubu Sorumlusu Yılmaz ÇİFTÇİ Bakanlık Deneyimleri, Zoetis firmasından Dr. Taner ÖNCEL ve Arion firmasından Yiğit ALTAV Sektör Deneyimleri hakkında kapsamlı bilgi verdi.
 
Dr. Semra YILMAZ ve Nazan UŞDU DİLSİZ’in başkanlığını yaptığı Dosya Yenileme Süreci  başlıklı 2. Oturumda; Çalışma Grubu Sorumlusu Mustafa YIKILMAZ Pazarlama İzni Dosya Güncellemelerinde Sık Yapılan Hatalar ve Öneriler konusunda, Pendik VKE İlaç Kontrol biriminden Dr. Erdim Ozan ÇAKIR Variyasyon Tipleri ve Gereklikleri, GKGM’den Dr. Musa ALKAN Veteriner Ecza Depoları ile İlgili Değişiklikler ve Uyum Süreci ve Kimyager Yeliz KAPLAN Farmakovijilans Denetimleri konularında sunum yaparak arkasından katılımcılarca yöneltilen sorular cevaplandırıldı.
 
Toplantının ikinci gününde İsmail ÖZDEMİR’in başkanlığını yaptığı 3. Oturum gerçekleşti. Bu oturumda Dr. Klaus HELLMANN AB’de Varyasyon Uygulamaları ve AB Mevzuatında Varyasyon, (Applications for variations and EU regulations on Variations) konusunda kapsamlı bilgiler Verdi ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı. (Vorstand, Dipl. ECVPT)  
                            
Sektörden Gelen Sorular ve Cevapları başlıklı 4. Oturum Dr. Semra YILMAZ tarafından yönetildi ve sorular cevaplandırıldı.
 
Daha sonra yönetim ve iletişim uzmanı Dr. Şaban KIZILDAĞ tarafından Mazeret Yok başlıklı motivasyon eğitimi gerçekleştirildi.
 
Genel Değerlendirme ve Kapanış konuşmaları sonrasında aşağıdaki toplantı sonuç raporu hazırlandı.

SONUÇ RAPORU

Antalya’da 23-24 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen veteriner sağlık ürünleri değerlendirme toplantısına sektörün her kesiminden 150 katılımcı iştirak etmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Veteriner Kontrol Enstitüleri temsilcileri ile katılmıştır. VİSAD Yönetim Kurulu tam kadro olarak ve üyelerinin çok büyük çoğunluğu katılım sağlamıştır. Paydaş olarak Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı ile Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı ve Genel Sekreteri de toplantıya katılmıştır.

Toplantı Bakanlık, VİSAD ve sektör tarafından memnuniyetle karşılanmış ve sonuç raporunda aşağıdaki hususlara yer verilmesi kararlaştırılmıştır.

-          Bakanlık, VİSAD ve ilgili sektör paydaşları ile daha yakın işbirliğinin artarak sürdürülmesi,
-          Sektörün ihtiyaç duyduğu kılavuzların belirlenecek öncelik sırasıyla VİSAD’tan da destek alınarak hazırlanması,
-          GMP sürecinin başarıyla atlatılmış olmasıyla hayvan sağlığı alanında daha kaliteli ürünlerin sunulduğu ve sektörün ihracatta rekabet gücünün geliştiği göz önüne alınarak önümüzdeki süreçte pazarlama izinlerinin güncellenmesinin risklerini bertaraf edecek önlemlerin alınması,
-          Sektörün pazarlama izin yenilemelerine daha mükemmel hazırlanması ve ön komisyonun iş yükünün azaltılması için ön komisyon kontrol listesinin ve dikkat edilecek niteliklerin geliştirilerek sektöre duyurulması,
-          Sektör tarafından yöneltilen sorular ve bu sorulara verilen cevapların VİSAD web sayfasında yayınlanması,
-          Pazarlama izni yenilemeleri ile ilgili olarak Bakanlık ve VİSAD’ın daha sık yan yana gelmesi,
-          Bakanlık ve sektörün ihtiyaç duyduğu proses validasyonu eğitimi için katılım taleplerinin alınarak eğitimin planlanması,
-          Değerlendirme toplantısında yabancı konuşmacının kapsamlı şekilde AB uygulamaları sunumu ile motivasyon eğitiminin toplantıya zenginlik katması,
-          Katılımcılar toplantıdan maksimum düzeyde yararlandığı.

Sunumlara erişmek için tıklayınız.