Veteriner Tıbbi Ürünlerin Tanıtım İlkeleri Kılavuzu

Veteriner Tıbbi Ürünlerin Tanıtım İlkeleri Kılavuzu

VİSAD  tarafından hazırlanan "Veteriner Tıbbi Ürünlerin Tanıtım İlkeleri Kılavuzu"  taslağı VİSAD Genel Sekreteri tarafından üyelerin görüşlerine sunuldu. Ağustos ayı sonuna kadar üye veren firmaların görüşlerini VİSAD'a ulaştırması bekleniyor. Görüş bildirmeyen üyeler gönderilen taslağı kabul ediyor olarak değerlendirilecek. Gelen görüşler dikkate alınarak taslağa son şekli verilerek uygulamaya sokulacak.

Taslak "Mevzuat" başlığı altında yer alan "Tasarı" alt başlığında bulunmaktadır.