Veteriner Tıbbi Ürünlerin Pazarlama İzni ve Değişiklik Başvuru Dosyası Hazırlama Eğitimi

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Veteriner Tıbbi Ürünlerin Pazarlama İzni ve Değişiklik Başvuru Dosyası Hazırlama Eğitimi

Veteriner Tıbbi Ürünlerin Pazarlama İzni ve Değişiklik Başvuru Dosyası Hazırlama Eğitimi

Derneğimizin İstanbul’da, 11-12 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlediği “Veteriner Tıbbi Ürünlerin Pazarlama İzni ve Değişiklik Başvuru Dosyası Hazırlama Eğitimi” üye veren firmalar ve sektör tarafından çok büyük ilgi gördü. Toplantıya VİSAD’a üye veren firmalardan 33, diğer firmalardan 21 ve Bakanlıktan 11 kişi olmak üzere 65 kişi katıldı.

 

Bakanlık adına Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Çalışma Grubu Sorumluları Mustafa YIKILMAZ, Yılmaz ÇİFTÇİ, Gencay ERGİN, Arif ÖZKAN, Bakanlık konu uzmanları Erdoğan ŞAHİN, Nuran KAYGISIZ, Sahibe HALİLOĞLU, Ayşegül SARATLI ve Alp ARKAÇ ile Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünden ilaç komisyonu üyeleri Mevlüt DEMİRBAŞ ve Erdim OZAN katılım sağladı.

 

Toplantının açılışını VİSAD Genel Sekreteri Musa ARIK yaptı. Musa Arık konuşmasına hafta sonu demeden toplantıya tam kadro olarak katılan Bakanlık yetkililerine, VİSAD üyelerine ve sektör temsilcilerine ve sektörel medyaya yönetim kurulu adına teşekkür ederek başladı. Toplantının VİSAD üyelerinin talebi üzerine planlandığını, beşeri tıbbi ürünlerle ilgili olarak benzeri eğitimlerin daha sık yapılmasına karşın veteriner sektörde böylesine kapsamlı bir eğitimin ilk defa düzenlendiğini, VİSAD tarafından düzenlenen eğitimlere üye veren şirketler dışında olabildiğince sektörün tamamının katılım sağlamasına özen gösterdiklerini, Bakanlıkla yakın işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirti. Bu eğitim toplantısına katılanların çok büyük çoğunluğunun ilgili mevzuatı iyi bildiğini, ancak pratikte karşılaşılan zorluklar, yoruma açık olan hususlar, yorum farklılıkları, açıklığa kavuşturulması gereken konuların bulunduğunu, iki günlük toplantıda tüm konuların ele alınacağını, Bakanlık yetkililerinin bu manadaki katkı ve değerlendirmelerinin öneminin altını çizdi.  Toplantının Bakanlık, VİSAD ve sektör tarafından aynı dili konuşuyor olmasına katkı sağlayacağını, özel sektörümüzün istikrarlı bir biçimde gelişimine olumlu yansımaları olacağını ve verimli bir toplantı olmasını dilediklerini belirti.

 

Toplantıya eğitmen olarak katılan Figen AKBAŞ veteriner tıbbi ürünlerin pazarlama izni ve değişiklik başvuru dosyası hazırlanması hususlarını oldukça kapsamlı olarak aşağıdaki konu başlıkları ile anlattı.

 

• Pazarlama izni ile ilgili tanımlar, süreçler, takip edilecek olan yönetmelik ve kılavuzlar,

• Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliğine genel bakış,

• Veteriner tıbbi ürünlerin başvuru dosyasının hazırlanması, ürün özellikleri özeti, etiket ve prospektüs hazırlanışı,

• Veteriner tıbbi ürünlerde stabilite ve spesifikasyon,

• Pazarlama izni olan/olmayan ürünlerde yapılan değişiklikler ile ilgili genel bilgiler, başvuru türleri, takip edilecek olan yönetmelik ve kılavuzlar,

• Değişiklik başvuruları

 

Eğitmen katılımcıların yorumlarını ve sorularını cevaplandırdı. Katılımcıların yönelttiği soruların tamamı Bakanlık yetkililerince kapsamlı olarak cevaplandırıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Nazan DİLSİZ hem eğitmene ve hem de Bakanlık yetkililerine sorduğu sorular ve yaptığı yorumlarla sektörün geneline yönelik hususların açıklığa kavuşmasına önemli katkı sağladı. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim sertifikası verildi. Katılımcılar eğitimden çok yararlandıklarını dile getirdiler.