Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle Geçici Madde ile;

- Ruhsatların uygun hale getirilmesi için 2 yıl ek süre tanınmakta,

- Şap, Brusella, Koyun ve Keçi Vebası, Koyun ve Keçi Çiçek, Antraks ve Mavi Dil aşıları ile Tüberkülin ve Mallein testlerinin üretim yerlerinin GMP belgesi alması için 24.12.2019 tarihine kadar süre tanınmakta,

İhraç edilecek veteriner tıbbi ürünler için bu ürünlerin üretildiği üretim yerleri, Bakanlıktan izin alınması, izin alınan ürünlerin Türkiye'de piyasaya arz edilmemesi ve izin verilen üretim yerinde sadece bu ürünlerin üretilmesi şartı ile 31.12.2015 tarihine kadar süre tanınmakta,

- Bunların dışındaki ürünlerin üretildiği üretim alanları ve tesislere 31.12.2015 tarihine kadar süre tanınmakta,

- Şap, Brusella, Koyun ve Keçi Vebası, Koyun ve Keçi Çiçek, Antraks ve Mavi Dil aşıları ile Tüberkülin ve Mallein testlerinin üretim yerlerine verilen işletme izin belgeleri bu ürünlerin üretimi için 24.12.2019 tarihine kadar, ihraç edilecek veteriner tıbbi ürünler için bu ürünlerin üretildiği üretim yerlerine ait üretim ve işletme izin belgeleri 31.12.2015 tarihine kadar, diğer ürünlerin üretim yerlerine verilen işletme ve üretim izin belgeleri 31.10.2015 tarihine kadar Bakanlıkça kabul edilmektedir.

Güncellenmiş Yönetmelik İçin Tıklayınız.