Veteriner Sağlık Ürünlerinde Avrupa Birliği Mevzuatı Çalıştayı yapılıyor…

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Veteriner Sağlık Ürünlerinde Avrupa Birliği Mevzuatı Çalıştayı yapılıyor…

Veteriner Sağlık Ürünlerinde Avrupa Birliği Mevzuatı Çalıştayı yapılıyor…

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliğinde Veteriner Sağlık Ürünleri Mevzuatının doğru uygulanması ve bu konuda işbirliği yapılması için gereken temel çalışmayı sağlamak amacıyla 18-19 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da bir çalıştay yapılmaktadır. 


Çalıştaya Bakanlık, ilaç ve aşı komisyonu üyeleri ve VİSAD temsilcileri katılacaktır. Ekte yer alan gündemde de görüldüğü üzere toplantının odak noktası veteriner hekimliği uygulayıcılarının öngörülen değişikliklerden ve sorumlu veteriner sağlık ürünü kullanımındaki gelişmelerden haberdar etmektir. Çalıştayda özellikle veteriner ilaçları alanında, Farmakovijilans Prosedürleri, Ruhsatlandırma Prosedürleri ve veteriner ilaçlarının kullanımında Avrupa Birliği Müktesebatı  konusunda üye ülke temsilcileri ve yetkili otoriteler bilgi vereceklerdir.


VİSAD- Bakanlık işbirliğinde sektör açısından oldukça yararlı bir toplantı olmasını bekliyoruz. çalıştay gündemini indirmek için tıklayınız