Veteriner Sağlık Ürünleri Toplantısına Büyük İlgi

Veteriner Sağlık Ürünleri Toplantısına Büyük İlgi


Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD) tarafından 4-5 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya’da; veteriner sağlık ürünleri sektöründeki gelişmeler, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek öngörülerinin görüşülmesi, otorite ve paydaşlar arasında bilgi alış verişi yapılması, iletişim ve işbirliğinin artırılması amacıyla “Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
 
Bakanlık-VİSAD-Sektör buluşması olarak düzenli olarak yapılan bu yılki toplantıya 100 firma ve kuruluştan 170 katılımcının yanında Bakanlıktan 15 yetkili ve uzman olmak üzere toplam 185 kişi katıldı.

Toplantı VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burhan HACI ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan EROL’un konuşmalarıyla açıldı.
 

Başkan Dr. Burhan HACI; 12 ay önce yine Antalya’da böyle bir geniş katılımla bir araya geldiğimizi, o tarihte yönetmeliğin üzerinden bir yıl geçtiğini, yeni yönetmeliğin neler getireceğini, değişikliklere nasıl adapte olacağımızı konuştuğumuzu, o toplantıda yeni mevzuatın uygulanabilmesine dair zorlukları ve ihtiyaçları birlikte anlayıp mutabık olduğumuz her konuda vakit geçirmeden harekete geçmek ve gereken düzenlemeleri yapmak sorumluluğumuzun bilincinde olmamız gerektiğinin altını çizmiş ve tartışmanın söz konusu olduğu her alanda temel prensip olarak Dünya standartlarında kabul gören ürün üretimi, dağıtımı ve kullanımı söz konusu mu sorusunu mutlak soralım demiştik diyerek sürdürdü. HACI konuşmasını; bugün 12 ay nasıl geçti ve daha da önemlisi son 12 ayı nasıl geçireceğiz, neler yapmalıyız sorusuna cevap arayacağız, geçtiğimiz 12 ay da sektörün mevzuat uyumu ile ilgili sorunlarını devamlı şekilde dinledik, paylaştık ve birlikte çözümler üretmeye çalıştık, önemli bir yönetmelik değişikliği oldu, GMP kılavuzu da dahil olmak üzere çok sayıda kılavuz ve talimat yayımlandı, önümüzdeki süreçte özellikle GMP’ye yönelik yatırımlar hızla devam ediyor, ürün dosyalarımızın yeni mevzuata uyumlu hale getirilmesine dair yoğun çalışmalarımıza devam ediyor olacağız, sektörümüzün her kademesinde olması gereken kalite ve standartlara doğru hızla değişiyoruz, sektörün her kademesinde bilgi düzeyimiz artıyor, derinlemesine ve dünya standartlarında bilgi ve becerilere sahip insanların oluşturduğu bir yapıya geçiyoruz, teknoloji ve kalite yöneten bir toplum ortaya çıkıyor, bu değişimi hem Bakanlığımızda hem de sektörümüzde görüyoruz diyerek devam etti. HACI konuşmasında; tüm bu yenilik ve değişimlere sadece maliyet penceresinden bakılmasından kaçınılması gerektiğini, sektör olarak adaptasyonu yeteneği yüksek olan, yatırım ve değişimi önce gerçekleştirenlerin rekabette de öne geçeceğinin bilincinde olarak optimum kararların verilmesi gerektiğini, tüm bu süreçte asıl olanın birbirimizi dinlemek, anlamak ve ortak müştereklerde gerekli olduğuna inandığımız düzenlemeleri vakit kaybetmeden yapmak gerektiğini belirti.
 
Açılışta konuşan Genel Müdür Prof. Dr. İrfan EROL ise; mevzuat çıkarmanın zorluğunu, asıl zorluğun ise uygulamaya yansıması olduğunu, ticaretin etik ilkeler çerçevesinde yapılması gerektiğini belirterek veteriner sağlık ürünleri olmaksızın hayvan sağlığı ve refahını, insan sağlığını güvence altına almanın mümkün olamayacağını ifade etti. Erol konuşmasını gelişen dünyada uluslararası standartta üretim gerektiğini, veteriner sağlık ürünlerinin üretimi, pazara arzı ve denetiminin stratejik önem taşıdığını,  bu segmentin çok önemli bir parçasının İyi Üretim Uygulamaları (GMP) olduğunu, zorluğuna rağmen sektörün bunu başaracak kabiliyette olduğunu, dünya liginde olmak istiyorsak o koşulları yerine getirmemiz gerektiğini ifade ederek sürdürdü. Erol konuşmasında Türkiye’nin çevresinde ve üçüncü ülkelerde önemli bakteriyel ve viral hastalıkların var olduğunu, devlet olarak aşı üretiminde modernizasyona gidileceğini, aşı üretimi ile aşı ve ilaç kontrolünü orta vadede bağımsız ayrı birim marifetiyle yapmak istediklerini, GMP konusunda insan kaynaklarını geliştirdiklerini, denetimlerin uluslararası denetim yapabilecek seviyeye geleceğini, ürün takip sistemi oluşturmak hedefinin bulunduğunu, ARGE altyapısını iyileştirilmesini hedeflediklerini, kanatlı hayvanlarda salmonellanın izlenmesi çerçeve projesinin yakında başlayacağını, antibiyotik dirençlilik profillerini ortaya koymamız gerektiğini, farmakovijilans çalışmalarının devam ettiğini, Türkiye’nin konumu gereği ihracat üssü olması gerektiğini, uluslararası düzeyde akredite olunması için Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) üyeliğinin önemli olduğunu, sektörle düzenli olarak bir araya gelinmesinin devam edeceğini dile getirdi.
 
Veteriner Sağlık Ürünleri Sektöründeki Gelişmeler ve Genel Değerlendirme başlıklı oturumda Bakanlık adına Daire Başkanı Dr. Semra YILMAZ, VİSAD adına Başkan Yardımcısı Burçak ZORLU açıklamalarda bulundu. YILMAZ konuşmasında; kısaca yapılanları anlattı ve önümüzdeki dönemde yapılacakları dile getirdi. Farmakovijilans kılavuzunu görüşe açacaklarını, pazarlama izni başvuruları ve ruhsat yenileme ile ilgili sorunun farkında olduklarını, depolarla ilgili düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, yönetmelikte küçük düzeltmeler olabileceğini, yapılacak düzenlemelerin mutlaka sektörün görüşü alınarak ve müşterek çalışma yapılarak gerçekleşeceğini, sıkça sorulan sorular ve cevapların web sitesinde yayınlanacağını belirti. ZORLU ise sunumunda; veteriner sağlık ürünlerinin global değerlendirmesi, stratejik önemi, veteriner tıbbi ürünler mevzuatı öncesi ve sonrasına bakış, Türkiye Veteriner Sağlık Ürünleri sanayisinin durumu, sektör hedefleri, uygulamada yaşanan sorunlar ve öneriler başlıklarına yer verdi.
 
Daha sonra toplantının teknik oturumlarına geçildi. İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Geçiş Süreci başlıklı oturumda; Dr. Musa ALKAN, Üretim Yeri Ön İzni, Üretim Yeri İzni ve GMP Denetim Başvuruları/GMP Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi, G.T.H.Uzm, Gencay ERGİN; Sözleşmeli Üretim ve Hizmet Alımları/PIC/S Hakkında Bilgilendirme/GMP Biyogüvenlik İlişkisi ve GMP Kılavuzunda Üretime Dair Özel Durumlar hakkında kapsamlı bilgi verdi.
 
VİSAD temsilcisi Serkan ERKOVAN Dünya'da Veteriner Sağlık Ürünlerinin Tanıtımı ile İlgili Temel Uygulamalar konulu sunum yaptı.
 
Toplantının Pazarlama İzni ve Dosya Yenileme Süreci başlıklı oturumunda; Dr. Ahmet ARSLAN İmmunolojik Ürünler, Veteriner Hekim Doğan BAYRAK İdari Bölüm, Veteriner Hekim Mevlüt DEMİRBAŞ Farmasötik Kalite, Veteriner Hekim Metin YILDIRIM Stabilite Çalışmaları, Çalışma Grubu Sorumlusu Mustafa YIKILMAZ Başlangıç Maddeleri ve Varyasyonlar konusunda sunumlar yaptı.
 
Dağıtım Kanalları ve Satış başlıklı oturumda ise; Dr. Erdoğan ŞAHİN Veteriner Ecza depoları ve Çalışma Grubu Sorumlusu Arif ÖZKAN Satışla ilgili esaslar hakkında sunum yaptı.
 
Daha sonra Çalışma Grubu Sorumlusu Arif ÖZKAN Farmakovijilans Kılavuzu konusunda, Veteriner Hekim Erhan GÜLERGÜN ise Veteriner Tıbbi Ürünlerde Geri Çekme Uygulamaları hakkında sunum yaptı.
 
Toplantı Genel Değerlendirme ve Kapanış konuşmaları yapılarak son buldu.

Sunumlara erişmek için tıklayınız.