Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicilerinden Büyük İlgi

 • Anasayfa
 • Haberler
 • Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicilerinden Büyük İlgi

Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicilerinden Büyük İlgi

Kısa adı VİSAD olan Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği, tüzük gereği yapılan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları dışında belirli dönemlerde tüm üyelerin katılımıyla “Danışma Kurulu” toplantısı düzenleyerek gündemdeki güncel konuları ele almakta, daha geniş katılımlı çalışma ve değerlendirmeler yapmaktadır.

 

Genişletilmiş danışma kurulu toplantısındaki temel amaç; yapılan çalışmaların üyelere kapsamlı olarak anlatılması, sektörün mevcut durumu, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler, acil ve öncelikli sorunlar, çözüm önerileri gibi konularda bilgi alışverişinde bulunulması, eksikliklerin belirlenmesi ve yetkililerden öncelikli beklentilerin ortaya çıkarılmasıdır.

Bu doğrultuda 2009 yılı VİSAD danışma kurulu toplantısı 20 Kasım 2009 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. Toplantıya üyeler yüksek katılımla büyük ilgi göstermiştir. VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burhan HACI yapılan çalışmalar konusunda üyeleri bilgilendirmiştir.

Ayrıca toplantıda yeni hizmete açılan www.visad.org.tr uzantılı VİSAD web sayfası hayvan sağlığı sektörü, veteriner hekimler ve üyeler dikkate alınarak ayrıntılı şekilde tartışılmış, birçok sektörel kuruluşun sitesine bağlantı olarak eklenmiş olan VİSAD web sayfasının zenginleştirilmesi ve tanıtımına daha fazla önem verilmesi benimsenmiştir.

Toplantıya katılan üyeler VİSAD çalışmalarından duyulan memnuniyeti dile getirmiş ve önümüzdeki dönemde Bakanlık, mesleki ve sektörel kuruluşlar ve medya ile ilişkiler konusunda daha etkin olunması istenmiştir.

Danışma Kurulu toplantısında; VİSAD tüzüğünün güncellenmesi, iktisadi işletme kurulması, Veteriner Sağlık Ürünlerinin Tanıtım İlkeleri Kılavuzu, Reklâm ve suponsorluk konuları da ele alınmıştır. Bunun dışında veteriner ilaçları, aşılar, diğer biyolojik maddeler ve yem katkıları gibi veteriner sağlık ürünleri sanayi ve ticareti ile ilgili konularda üyelerin görüş ve önerileri alınmış, sektörün sorunları kapsamlı olarak tartışılmış ve önümüzdeki dönemde yapılacak öncelikler belirlenmiştir.

Toplantıda gündeme gelen sektörel problemler ve öneriler şunlardır;

 • Danışma kurulu toplantıları daha sık yapılmalıdır.
 • Bakanlıkla ilişkiler daha artırılmalı, sektör paydaşları ile VİSAD işbirliği en üst düzeye çıkartılmalıdır.
 • Bakanlık tarafından bir düzenleme yapılırken sektörü temsilen VİSAD görüşü alınmalıdır. Bakanlıkça sektörü ve ülkemizi sıkıntıya sokacak düzenleme yapılmamalıdır.
 • Bakanlığın kaçak ve illegal ilaç kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarına yardımcı olunmalıdır.
 • Türkiye’de veteriner ilaç sanayi, firma adedi ve ilaç ruhsatı sayısı bakımından son yıllarda anormal derecede artmıştır. Veteriner ilaçlarının ruhsatlandırma sistemi kaliteyi artıracak şekilde yeniden ele alınmalıdır.
 • Veteriner ilaçları kontrol laboratuvarının alt yapısının iyileşmesine bağlı olarak Bakanlıkça yıllık ilaç kontrol programı başlatılmalı, ilgili paydaşlarca kontroller desteklenmeli, sahaya yönelik kontrollerin artırılması sağlanmalıdır. Veteriner ilaçlarının kalite kontrolleri toptan ve perakende satış yerlerinden alınacak örneklerle teyit edilmelidir.
 • İlaçların fiyatlandırılması konusunda yaşanan karmaşanın giderilmesi için Bakanlık-VİSAD-Türk Veteriner Hekimleri Birliği işbirliğinde acilen bir düzenleme yapılmalıdır.
 • Veteriner sağlık ürünlerinin tanıtımında prospektüsünde yazmayan bilgilere yer verilmemelidir.
 • Sorumlu ilaç kullanımı konusunda Bakanlık, Üniversiteler, VİSAD ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yaygın bilinçlendirme programları uygulanmalıdır.
 • Türkiye Hayvancılık sektörüne kaliteli, etkin ve güvenli veteriner sağlık ürünü sunulmasının garantiye alınmasına yönelik tedbirler geliştirilmelidir.
 • Türkiye’de veteriner kliniklerinin ilaç satışını ön plana çıkararak eczane gibi hareket etmesi anlayışı ortadan kaldırılmalıdır.
 • Bakanlığın mevzuat eksikliği giderilmeli, idari yapı güçlendirilmeli, yeterli sayıda ve donanımlı personel istihdamı sağlanmalıdır.
 • Üretim yerleri için İyi İmalat Uygulamaları stratejisi ve planı uygulanmalıdır.
 • AB uyumu dikkate alınarak mevzuat hazırlanmalı, uygulamaya aktarılmalı, geçiş süresi ve istisna talepleri gerekçelendirilmelidir.