Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ile Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD) işbirliğinde18-19 Aralık 2012 tarihinde Antalya Spice Otel’de veteriner sağlık ürünleri değerlendirme ve bilgi alışveriş toplantısı yapıldı.
 

Bakanlık-VİSAD-Sektör buluşması şeklinde geleneksel hale gelen bu toplantıya GTHB; Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, Şap Enstitüsü, Bornova ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüleri ve İl Müdürlüklerinden toplam otuz beş kişi ile katılarak konuya verdiği önemi ortaya koydu.


Veteriner sağlık ürünleri sektörü olarak; VİSAD üyesi otuz firma yanında üye olmayan firmalardan da çok yoğun katılım oldu. Ayrıca on bir ecza deposundan katılım sağlandı.


Toplantıya Yem Katkıları Üreticileri, İthalatçıları ve Dağıtıcıları Derneği (TÜYEKAD) ile veteriner ilaçları, aşılar ve yem katkılarını sahada kullanan veteriner hekimlerinin üst kuruluşu olanTürk Veteriner Hekimleri Birliği’nin de katılımı ile fotoğraf bütünleşti. Toplantıya 200 den fazla kişi katıldı.


Toplantı VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burhan Hacı’nın açılış konuşması ile başladı. Hacı’nın son dönemde yapılan çalışmalar ve sektör-Bakanlık işbirliğinin önemine ilişkin değerlendirmelerinin ardından Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Erol katılımcılara hitap ederek; veteriner tıbbi ürünlerin önemi, bilinçli ilaç kullanımı, dünya gündeminde olan antimikrobiyal direnç, gıda güvenliği, mevzuatın önemi, eğitimin gerekliliği ve sektörel kuruluşlarla iletişimin önemini vurguladı.


VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hacı toplantıya katılımı nedeniyle Genel Müdür Erol’a günün anısına bir plaket takdim etti.

 

Toplantının ilk oturumunda Veteriner Tıbbi Ürünler Mevzuatı ve Gelişmeler başlığında ilk olarak Daire Başkanı Dr. Semra Yılmaz Bakanlık değerlendirmesini ve gelecekteki yapılacak çalışma öngörülerini katılımcılara anlattı. Daha sonra VİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Burçak Emre Zorlu VİSAD değerlendirmesini yaparak yapılan çalışmalar, olumlu yansımalar, sektörün darboğazları ve çözüm önerilerini kapsamlı olarak açıkladı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına konuşan Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ramazan Gürbüz son yönetmelik çalışması ile perakende satış yapan veteriner klinikleri ile ecza depolarının izin işlemlerindeki aksaklıkların giderilmesi yönünde sağlanan gelişme nedeniyle memnuniyetini dile getirdikten sonra yaşanan bazı sorunları özetledi.

 

Toplantının ikinci oturumunda VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burhan Hacı“Global Veteriner Sağlık Ürünleri Pazarı ve Trendler” konulu sunumunu dinleyicilerle paylaştı. Hacı 2011 yılı global hayvan sağlığı pazarının 22 milyar dolar olduğunu, Türkiye’nin global pazarda % 2 den daha az bir paya sahip olduğunu, önümüzdeki beş yıl içinde global pazarda % 3 dolayında büyüme tahmin edildiğini, global pazarda paraziter ürünlerin ve biyolojik ürünlerin pazarın yarısından fazla paya sahip olduğunu, türlere göre bakıldığında global pazarda en büyük payın % 43 oranla pet sektöründe olduğunu, Türkiye’de pet sektörünün düşük olduğunu ve % 60 oranla ruminant sektörünün başta yer aldığını, hayvansal ürün tüketiminin Türkiye’de yetersiz olduğunu, önümüzdeki yıllarda hayvansal ürün tüketimin artacağını, hayvansal üretim artışına bağlı olarak Türkiye’deki veteriner sağlık ürünleri pazar payının büyümesi gerektiğini belirti.

 

Daha sonra Daire Başkanı Dr. Gökalp Aydın “Yem Katkı Maddeleri ile İlgili Gelişmeler”başlıklı sunumunda yapılan çalışmaları özetledi ve “Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik” taslağı hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Aydın’dan sonra sektör adına VİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile TÜYEKAD Başkanı M. Cengiz ÖZKAN değerlendirmelerde bulundular.


Toplantıda “Veteriner İlaçları İstatistikler” başlıklı sunumu ile dinleyicileri bilgilendiren Çalışma Grubu Sorumlusu Mustafa Yıkılmaz piyasada bulunan ürünler ve farmasötik gruplara göre satışlar hakkında bilgi vererek ilk sırada antibakteriyellerin yer aldığını ifade etti. Ayrıca Türkiye’de toplam 126 firma firmanın ruhsatının bulunduğunu, bunlardan 5 ve altı ürünü olan firma sayısının 50,6-10 arası ürünü olan firma sayısının 24, 100 ve üzeri ürünü olan firma sayısının 4, 76-100 arası ürünü olan firma sayısının 2 olduğunu belirti.  Yıkılmaz’dan sonra söz alan GTH Uzmanı Yılmaz Çiftçi “Veteriner Biyolojik Ürünlerin İthalat ve İhracat Durumu” hakkında genel bir değerlendirme yaparak, Türkiye’de üretilen aşılar, ihracat, ithal edilen kanatlı aşıları, ithal edilen bakteriyel ve viral aşılar hakkında dinleyicilere bilgi sundu.


Daha sonra Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsünden Dr. Ahmet Arslan “Veteriner Biyolojik Ürünlerde Kalite Kontrol”, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünden Dr. Erdim Ozan Çakır da “Veteriner İlaçlarında Kalite Kontrol” çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

 

Toplantının ikinci günü GTH Uzmanı Gencay Ergin’in “Üretim Yeri İşlemleri ve GMP” konulu sunumu ile başladı. Ergin, yasal düzenlemeler, üretim yeri işlemleri, GMP, denetimler, GMP sertifikası başvuru işlemleri, sıkça karşılaşılan GMP eksiklikleri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

 

Daha sonra Çalışma Grubu Sorumlusu Mustafa Yıkılmaz “VTÜ Pazarlama İşlemleri”başlıklı sunumu ile katılımcılara hitap etti. Yıkılmaz dosya hazırlamada dikkat edilmesi gereken hususlar, ­aktif maddelerin sunumu, ­stabilite çalışmaları, diğer farmasötik kalite çalışmaları, ­etkinlik ve güvenilirlik bölümlerinin sunumu, pazarlama izni yenileme, ­varyasyonlar hakkında yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenler konusunda bilgiler verdi. Firmaların ruhsat dosyalarını yenilemeleri için erken davranmaları gerektiğini hatırlattı.

 

“Veteriner Ecza Depolarının İzin İşlemleri” başlıklı oturumda GTH Uzmanı Yılmaz Çiftçikatılımcılara izin işlemleri hakkında bilgiler verdi. Çiftçi’den sonra söz alan veteriner hekim İbrahim Mustafa Akan “Veteriner Biyolojik Ürünlerden Numune Alımı ve Resmi Kontroller” başlıklı sunumu ile katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı’da “Geri Çekme İşlemleri” başlıklı sunumu veteriner hekim Dr. Erdoğan Şahin yaptı.

 

Toplantının son oturumunda Biyolog Mazlum Yolluk Farmakovijilans Faaliyetleri”hakkında bilgiler verdi. Daha sonra VİSAD adına konuşan Dr. Taner Öncel Veteriner Sağlık Ürünleri Sektörü İçin Farmakovijilans’ın önemi” başlıklı sunumunda; farmakovijilans nedir?, pazarlama izni sahibinin sorumluluğu?, farmakovijilans sektöre nasıl faydalı olabilir?, nasıl iyi işleyen bir farmakovijilans sistemi oluşturabiliriz? konularına değinerek katılımcıları bilgilendirdi. Öncel Bakanlığın talep etmesi halinde katkı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

 

Bakanlık ve VİSAD arasında geleneksel hale gelen bu tür toplantılar sektörün ilgili taraflarını bir araya getiriyor. Tarafların birbirini daha iyi tanımasını sağlıyor, bilgi eksikliklerini gideriyor ve iletişimi artırıyor. Bu tür toplantıların illerde de yaygınlaştırılarak İl Müdürlüklerinin, serbest çalışan veteriner hekimlerin ve veteriner hekim odalarının bilgilendirilmesi ihtiyaç olarak görülüyor. VİSAD benzeri organizasyonlarla Türkiye hayvan sağlığı sektörüne hizmet sunmanın yararına inanıyor.

 

Toplantı sunumlarını indirmek için tıklayınız