VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MUHTEŞEMDİ.

  • Anasayfa
  • Haberler
  • VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MUHTEŞEMDİ.

VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MUHTEŞEMDİ.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD) tarafından Antalya’da 31 Mart-3 Nisan 2017 tarihlerinde “Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Katılımcılar toplantıyı muhteşem olarak değerlendirdi.
 
Bakanlık-VİSAD-Sektör buluşması olarak her yıl yapılan toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bankanlığı yetkilileri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği (BESD-BİR), VİSAD Yönetim Kurulu, VİSAD üyesi firmalar, diğer firmalar, veteriner ecza depoları, danışmanlık firmaları ve sektörle ilgi medya kuruluşlarından yaklaşık 200 kişi katıldı.
 
Sunuculuğunu Melih GÜMÜŞBIÇAK’ın yaptığı toplantı; VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Burçak ZORLU, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET ve Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veli GÜLYAZ’ın konuşmalarıyla açıldı.

Başkan Burçak ZORLU; konuşmasına “Bakanlık-VİSAD-Sektör buluşmasına gösterdiğiniz yoğun ilgi ve katılımınız nedeniyle her birinizi şahsım ve yönetim kurulum adına en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Teveccüh edip, salonumuzu dolduran kıymetli katılımcılarımızın gerek kamuda gerek özel sektörde yoğun gündemleri olmasına rağmen hafta sonu tatillerini bizlere ayırmış olmasına gerçekten çok müteşekkiriz” diyerek başladı.

Zorlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

Üyelerimiz ile bu yıl, derneğimizin 25 inci kuruluş yılını kutlarken; bugün “çok özel misafirlerimiz” olarak ağırladığımız derneğimizin; çok kıymetli kurucu üyelerini, kuruluşundan günümüze kadar Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerini icra etmiş eski başkanlarını ve Derneğimizin kuruluşunda desteklerini hiç esirgemeyen meslek büyüklerimizi aramızda görmekten çok büyük kıvanç duyuyoruz. Bu vesile ile bu çok özel misafirlerimize huzurlarınızda bir kez daha “hoş geldiniz” demek istiyorum. 

Şu an itibariyle sektörümüzün her kesiminden yaklaşık 200 katılımcı aramızda bulunmakta. Bildiğiniz üzere “Antalya” toplantılarımız artık geleneksel hale dönüştü ve hatta daha sık yapılması taraflarca istenmektedir. Bu kuvvetli destek, beni ve Yönetim Kurulumu sektörümüze hizmet anlamında her zaman motive etmektedir. 

Konuşmamın hemen başında sektörümüzün mevzuat zemininin oluşmasında ve uygulamalarında, bizleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde çalışmaları ve gösterdiği yapıcı tutumları nedeniyle Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze, Genel Müdürümüz Sn. Muharrem SELÇUK beyefendi ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Doç. Dr. Veli GÜLYAZ beyefendiye huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.

Bakanlığımızın gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sivil toplum kuruluşları ile yakın iş birliği içerisinde çalışma yapıyor olmasının memnuniyetini hep birlikte yaşıyoruz.

Çeyrek asırlık tecrübesi ile VİSAD günümüzde Türkiye hayvan sağlığı ürün pazarının değer olarak %85 inden fazlasını temsil eder hale gelerek sektörün çatı STK’sı haline gelmiştir. Bildiğiniz üzere derneğimize sektörde faal 29 firma üye vermektedir.

Üye veren firmaların kurumsal menfaatlerinden ziyade sektörün ortak yararları için gayret gösteren tüm üyelerimize, meslekleri alanında en iyileri olduğuna inandığımız VİSAD çalışma grupları başkan ve üyelerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Malumunuz, Veteriner ilaçları, hayvan aşıları, hijyen ürünleri, yem katkıları ve premiksler gibi ürünler; veteriner sağlık ürünleri veya hayvan sağlığı ürünleri olarak bilinmektedir.

Başkan Zorlu daha sonra konuşmasında Hayvan sağlığı ürünleri; gıda amaçlı, sportif amaçlı beslenen hayvanların yanısıra evde beslenen hayvanlar, yabani hayvanlar ve balıkçılık sektörü için de elzemdir diyerek şu bilgileri paylaştı;

“Ürünlerimiz Hayvancılık işletme ekonomisi girdileri içerisinde %2 - 2,5 gibi küçük bir paya sahip olmasına rağmen hayvan sağlığı ürünlerinin bulunmadığı bir ekonomide,

-          Hiçbir şekilde verimli ve sağlıklı et, süt, yumurta, balık gibi önemli gıdalar üretilemez,
-          Hayvan refahından bahsedilemez,
-          Salgın hastalıklar kontrol edilemez,
-          Gıda kaynaklı enfeksiyonlar önlenemez,
-          İşletmelerde büyük ekonomik kayıplar olur,
-          Hayvan hastalıklarının eradikasyonu mümkün olamaz,
-          Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların önlenmesi mümkün olamaz.

Endüstrimiz,

-          Hayvancılığa önemli derecede bilimsel ve teknik destek sağlamaktadır,
-          Sahadaki gelişmeleri en etkin şekilde takip ederek, iyi ve kötü uygulamaları görerek, analiz edip çözüm aramaktadır,
-          Endüstrimizin bilimsel ve teknik seviyesi yüksektir, Bakanlık ve kurumlarla yakın iş birliği yapmaktadır,
-          Global iletişimi güçlüdür. Yeni ve gelişmiş teknolojiyi getirerek hayvancılığın kullanımına sunmaktadır,
-          İstihdama entelektüel birikim sağlamaktadır.

Bir diğer yönden ise hayvancılıkta ve kimi zaman insan sağlığı alanında en çok tartışılan konuların önemli bir kısmı Hayvan Sağlığı Sektörü ile ilgilidir;

-          Çeşitli hayvan hastalıklarının mevcudiyeti,
-          Yeni veya yeniden önem kazanan zoonoz hastalıklar,
-          İhracata yönelik çeşitli engellemeler, 
-          Global anlamda antibiyotiklere karşı dirençlilik gelişimi,
-          Hayvansal gıdalarda ilaç kalıntı riskleri gündemimizde her zaman varlıklarını korumaktadır.

Bizler VISAD üyeleri olarak, derneğimizin “kanunu” haline gelmiş olan “Sorumluluğumuzun bilincindeyiz” sloganı çerçevesinde mesleki etik değerlerimiz ve ilgili kanunlar çerçevesinde bugünümüz ve geleceğimiz için var gücümüzle çalışmaktayız.

Elbette, “Hayvan sağlığı ürünlerinin yeterli kalitede” olması ve gerektiğinde yeterince kullanılmasına imkân sağlayacak şekilde “erişilebilir” olmasının “stratejik” öneme sahip olduğunu, bu salondaki tüm katılımcılar çok iyi bilmektedir.

Son yıllarda yürürlüğe giren mevzuat ve düzenlemeler nedeniyle sektörde yaşanan sorunların çözümü için hem Bakanlık hem de derneğimiz yoğun çaba harcamaktadır.

Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, sektörümüzde üretim kalitesine yönelik önemli değişimler ve geniş kapsamlı geleceğe yönelik yatırımların olduğunu memnuniyetle görmekteyiz.

Keza Bakanlığımızda ve sektörde yüksek donanımlı insan kaynağının arttığını, endüstrimize başta veteriner hekimler olmak üzere önemli ölçüde insan kaynağı istihdam edildiğini gözlemlemekteyiz.

Geçen sene yine bu salonda yapmış olduğumuz toplantıdan günümüze kadar gelinen noktada “Türkiye hayvan sağlığı yapısı” daha “etkin” şekilde korunduğu gibi özellikle yerli üreticilerimiz için ürünlerine yönelik ihracatta kazanımlar elde edilmiştir. Kalıcı ve sürdürülebilir ihracatın geliştirilmesi açısından sanayimizin uluslararası rekabet gücü artmıştır.

Özellikle ülkemizin stratejik coğrafi lokasyonu, dünya protein kaynaklarının %40’ ına 4 saatlik uçuş mesafesindedir. Hayvan sağlığı ürünlerimizin kalıcı ihracatına yönelik çalışmaların hızla gerçekleştirilmesi, Ülkeler arası Tarım ve Hayvancılık İş Birliği toplantılarına ve dış ticaret görüşmelerinde aktif bir platform olarak katılım VİSAD’ ın orta ve uzun vadede stratejik hedefleri içindedir. Ülkemiz adına bu hedeflere ulaştığımızda Hayvan Sağlığı Ürünlerimizin global piyasalarda gerek navlun avantajı, gerek uluslararası kabul edilmiş üretim kalite ve kapasite avantajları endüstrimizde faal üreticilerimizi bir adım ileriye götürecektir.
Şüphesiz mevzuatla uygulamanın birbirini eksiksiz olarak tamamlaması, kanun, yönetmelik, kılavuz ve talimatların ülkemiz şartlarına göre sistematik olarak uygulanabilir olması çok önemlidir.

Yakın geçmişe ve bugüne bakıldığında sektörün GMP süreci ve pazarlama izni dosyalarının yenilenmesi için önemli bütçeler kullandığını ve kullanmaya devam edeceğini dikkate alarak, sektörün birçok alanda Bakanlığımız nezdinde desteklenmesi gerekmektedir.

Uygulamalara yönelik yol gösterici çalışmalara, dil ve anlam bütünlüğüne ulaşmış açıklayıcı kılavuzlara, yöntem ve teknik bilgilendirmelere olan ihtiyaçlarımız hala önemini korumaktadır.

Bizler VİSAD Yönetim Kurulu olarak her zaman konunun asıl muhatabı olan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile kesintisiz iletişim halinde olmayı prensip edinmiş durumdayız.

Her zaman söylediğimiz gibi, sektör üstü kurumsal duruşumuz dışında “baskı” unsuru olabilecek yollara hiçbir zaman tevessül etmedik, etmeyeceğiz.
Derneğimizin kurumsal yapısının değişmez gerçeği olan bu “etik” duruş, İnşallah bir 25 yıl daha güçlenerek daha da büyüyecek, sektörümüzün çatı STK’ sı olarak varlığımız daha da genişleyecektir.

İşte bu etik duruş ile, Derneğimizin icra kolları olan çalışma grupları, üyelerimizden ve sektörden gelen uygulamalara ilişkin; sorunları, aksaklık ve çözüm önerilerini, kurumsal bir süzgeçten geçirdikten sonra sektörün ortak görüşü olacak şekilde Bakanlığımıza iletmekte ve alınan cevapları üyelerimize ve sektörümüz faydasına açmaktadırlar.

Bakanlığımızın da teveccüh gösterip bahsettiğim teknik çalışmalarımıza sürekli olumlu yaklaşım sergilediğini ve bizleri her zaman bu yönde teşvik ettiğini huzurlarınızda söylemekten memnuniyet duymaktayım. 

Sektör olarak Bakanlığımızın mevzuat hazırlık çalışmalarına daha aktif bir şekilde katılmayı her zaman arzu etmekteyiz. Yönetim kurulumuzun iradesi ile oluşturulan çalışma gruplarıyla Bakanlık çalışmalarına daha fazla destek olmaya gayret edeceğiz.

Bu yılki toplantımızda Bakanlık ve VİSAD mensuplarının sunumları yanı sıra Dr. Klaus Hellmann beyefendi “AB’de VTÜ Pazarlama İzinlerinin Yenileme Süreci ve Varyasyon Uygulamaları” konulu kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.  Umuyoruz ki, kendisinden, sektör uzmanlarımız ve Bakanlığımızın uzman kadrosu çok yararlı bilgiler edinecekler.

Malumunuz her yatırım mali bir çerçeve ve vizyoner bir perspektif gerektirmektedir, doğal olarak Bakanlığımızın düzenlemeleri ve sektörümüzün yaptığı her yatırım ülkemiz ekonomisine dayanmaktadır. Bu nedenle bu seneki toplantımızda ekonomi konusunda da bir uzman konuşmacı olmasının faydalı olacağını düşündük. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı, Ekonomist, Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ hocamızın “Karşılaştırmalı Dünya Ekonomisi-ABD, AB, Asya ve Türkiye ve bizim buradaki yerimiz” başlıklı konuşmasını toplantımızın ikinci gününde dinliyor olacağız.

Toplantımız boyunca aklımıza takılan soruları ilgililere ileterek cevaplarını alıyor olacağız.”  

Başkan Zorlu konuşmasını hepimiz için çok verimli bir organizasyon olmasını dileyerek, tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi arz ediyorum diyerek tamamladı.
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET ise; veteriner sağlık ürünlerinin hayvan sağlığı ve refahı açısından çok önemli olduğunu, üretimden tüketime kadar etkin kontrol yapılması gerektiğini, 5996 sayılı kanun kapsamında veteriner kliniklerinde önemli iyileşmeler sağlandığını, veteriner sağlık ürünlerinin üretimi ve pazara sunulması aşamasında çok önemli gelişmeler kaydedildiğini, hayvancılık işletmelerinin veteriner tıbbi ürün temini ile ilgili yaşanan sorunların devam ettiğini, veteriner ilaçlarının etiket fiyatı ile satış fiyatının örtüşmesi gerektiğini belirtti.

Açılışta konuşan GKGM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veli GÜLYAZ sözlerine; ülkemizde Veteriner Sağlık Ürünleri Sektörü, Veteriner Tıbbi Ürünler ve Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri olmak üzere 500 Milyon dolarlık (1,5 Milyar TL) bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu, sektörde; pazarlama İzin sahipleri, veteriner ecza depoları, perakende satış iznine sahip veteriner hekimler, eczacılar ve bu alanda mal ve hizmet üreten 50 binden fazla kişi istihdam edildiğini, bugün itibarı ile “Türkiye’de veteriner tıbbi ürün endüstrisi, bu ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve kontrolünde yüksek Kalite Yönetim Standartlarını muhafaza etmektedir.” cümlesini rahatlıkla ifade edebildiğimizi, geçmişte yapılanlar, bugünkü buluşmamız ve gelecekte yapacağımız düzenleme ve çalışmalarımızın tek amacının bu cümlenin altını biraz daha doldurmak olduğunu ifade ederek başladı.

Gülyaz daha sonra konuşmasında;

“Veteriner Tıbbi Ürün sektörü, hayvan sağlığı ve refahının temin edilmesinin olmazsa olmazı olan veteriner sağlık ürünleri ile ülkemiz hayvan varlığına hizmet vermektedir. Ülkemizde var olan veteriner sağlık ürünlerini yerli üretim ve ithal ürünler oluşturmaktadır.

Bakanlığımız bu ürünlerin ruhsatlandırılmasından son tüketimi ve hatta özellikle gıdalarda meydana getirdikleri kalıntı limitlerinin belirlenmesine kadar gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok çalışmayı sürdürmektedir.

Bakanlığımız piyasadaki ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 01.10.2015 tarihi itibarıyla gerek yerli üretim gerekse ithal ürünlerde İyi Üretim Uygulamaları (GMP) standardına geçmiştir. Bu sebeple, artık ülkemizde üretilen ya da ithal edilen bütün veteriner tıbbi ürünler GMP standartlarında üretilerek piyasaya arz edilmektedir.

Yine aynı şekilde ülkemizde hayvan refahı için büyük önem taşıyan Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri sektörü de her geçen gün büyüyen bir sektördür. Bu çerçevede Bakanlığımız bu alanda uygun ürünlerin piyasaya arzı için çalışmalar gerçekleştirilmekte, uygunsuz ürünlerle ilgili yoğun denetimler gerçekleştirilmektedir.

Bilindiği üzere Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik, 24.12.2011 tarihinde yayımlanmış olup veteriner tıbbi ürünlerin ülkemizdeki durumu açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bu yönetmelik ile ülkemizde büyük ekonomik kayıplara neden olan hayvan hastalıkları ile mücadelede hekimlerin en önemli silahlarından olan veteriner tıbbi ürünlerin üretimden ruhsatlandırılmasına, satışından tüketimine kadar önemli standartlar getirilmiştir.

Mevzuat yayımlandıktan sonraki süreçte Bakanlığımız ile sektör arasında çok sayıda toplantı yapılmış, bu toplantılarda ruhsatlandırmaya ilişkin konularda Bakanlığımız uzmanlarınca sunumlar yapılmış, ürünlerin izin dosyalarında olması gereken çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Pazarlama izni dosyaları, her ürünün bireysel olarak kalite, etkinlik ve güvenilirlikle ilgili özelliklerinin tüm detaylarıyla yer aldığı, özenle hazırlanması ve incelenmesi gereken bilgi ve belgeler topluluğudur.

Bakanlığımız ürünlerin tüm detayları ile masaya yatırıldığı alan olan “pazarlama izni” dosyalarının hazırlanmasına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda bu konuya verilen önemin altını çizmek, ürün dosyalarının hazırlanmasında aynı bakış açısını yakalamak ve izin süreçlerini daha verimli ve hızlı bir hale getirmek için eğitim ve toplantılar düzenlenmiştir.

Bildiğiniz gibi yönetmeliğe göre izin almamış ürünlerin izin sahipleri, 31.10.2017 tarihine kadar ürün dosyalarını yeni mevzuata uyumlu hale getirmek zorundadır. Pazarlama izin dosyalarının güncellenmesi için Bakanlık ve sektör için makul bir süre verilecektir. Bu ek süreyi vermemizin nedeni standartlarımı yükseltirken bu sektörün yaşamasını garanti altına almaktır.

Ülkemizde bugün itibariyle Bakanlığımız kayıtlarına göre 2100 kadar ilaç, 460 kadar biyolojik ürün olmak üzere 2500 ü aşkın pazarlama izinli ürünümüz bulunmaktadır. Pazarlama izni sahiplerince bu ürünlerin sadece yarısının dosyasının yenileneceği düşünülse bile, önümüzdeki dönemin hem Bakanlık hem de sektör açısından şimdiye kadar hiç görülmediği ölçüde yoğun geçeceği açıktır. Bu yoğunluğun en verimli şekilde yürütülmesini temin etmek için Bakanlığımızca yapılan toplantıların sektör tarafından dikkatle takip edilmesi ve gerekliliklerin özenle uygulanması büyük önem arz etmektedir.

Bugünkü toplantıda Bakanlığımız uzmanları, pazarlama izni dosyaları ile ilgili konularda detaylı bilgiler verecek, bahsi geçen yoğunluğun daha rahat/verimli/etkin geçirilmesi için Bakanlıkça neler yapılacağını anlatacaktır.

Diğer taraftan farmakovijilans, tanıtım, veteriner tıbbi ürün ithalatı ve elektronik başvuruya ilişkin düzenlemelerimizde bu toplantının gündemindedir. Sektörün bu konulara da uyum için çaba göstermesini bekliyoruz.

Önemli bir konuda veteriner tıbbi ürünlerin piyasaya arzından uygulanmasına kadar geçen süreçte e-reçete ve stok takip sistemleri ile elektronik olarak izlenmesi için yaptığımız çalışmalardır. Bu aşamada sektörden beklentimiz pazarlama alışkanlıklarını mevzuatın ön gördüğü satış ile ilgili esaslara uyumlu hale getirmesidir. Şayet uyumlu halde iseniz bu uyumu sürdürmelisiniz. Aksi takdirde bu sistemler devreye girdiğinde satış faaliyetleri mevzuata uyumsuz firmalarımız elektronik sistemlere uyumda sorunlar yaşayarak zor durumda kalabilir.

Ancak bu konuda sektöre de önemli görevler düşmektedir. Her şeyden önce sektörümüz bu yoğun süreçte etkili bir planlama yapmalıdır. Çalışmalar bu plana göre yapılmalı ve Bakanlığımızca yayımlanan mevzuat gerekliliklerine uygun olmalıdır. Çalışmaların ve buna bağlı olarak da başvuruların son zamanlara bırakılmaması, başvurulara zamanında yanıt verilmesi önem arz etmektedir. Yine tereddütte kalınan noktalarda Bakanlığımızın kapısının sektöre her zaman açık olacağı unutulmamalıdır diyerek toplantının Bakanlığımız ve sektörümüz açısından verimli olmasını temenni eder, başarılar dilerim” ifadesini kullandı.

Veteriner Sağlık Ürünleri Sektöründeki Gelişmeler ve Genel Değerlendirme başlıklı oturumda  VİSAD adına Yönetim Kurulu Üyesi Ömer DİKER, Bakanlık adına Daire Başkanı Mustafa BEBEK açıklamalarda bulundu.
 
DİKER ise sunumunda; özetle GMP Denetleme Süreci, Mevzuatla İlgili Gelişmeler, Dosya Yenileme Süreci ve Farmakovijilans Süreci konularına değindi.
 
Daire Başkanı Mustafa BEBEK ise konuşmasında; sektörün mevcut durumu, 2016 yılında yapılanlar ve 2017-2018 yılı hedeflerini anlatarak sektör ve VİSAD ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
 
Daha sonra toplantının teknik oturumlarında aşağıdaki sunumlar yapıldı.
 
İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri oturumu;
-          GMP Faaliyetleri ve Farmasötik Kalite Sistemi-Dr. Erdoğan ŞAHİN, (Veteriner Hekim, GKGM),

Dosya Yenileme Süreci oturumu;

-          Bakanlığın pazarlama izinleri ile ilgili çalışmaları ve planları, güncelleme dosyasında gelinen aşama, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri-Mustafa YIKILMAZ-(Çalışma Grubu Sorumlusu, GKGM),
-          İlaçlarda farmasötik kalite ile ilgili dosya güncellemede gereklilikler ve sık karşılaşılan hatalar-Farah TATAR-(Kimya Mühendisi, Pendik VKE)
-          Varyasyonlarda sık yapılan hatalar ve gereklilikler- Dr. E. Ozan ÇAKIR-(Veteriner Hekim, Pendik VKE)
AB’de VTÜ Pazarlama İzinlerinin Yenileme Süreci ve Varyasyon Uygulamaları-Dr. Klaus HELLMANN (Vorstand, Dipl. ECVPT)
Saha Denetimleri-Yeni Düzenlemeler oturumu;
-          Tanıtım kılavuzu-Doğan BAYRAK-(Veteriner Hekim, GKGM)
-          VTÜ İthalatı ve Elektronik Başvuru Kılavuzu-Ali ŞİMŞEK-(Kimya Mühendisi, GKGM)
-          Farmakovijilans Denetim Çalışması-Bekir Yücel TANRIKULU-(Veteriner Hekim, GKGM)

VİSAD’ın kuruluşunun 25. Yılı münasebetiyle,  kurucular; Seyfettin UĞUR, Alp SEVİNDİK, Dr. Ercan PETEKKAYA, Prof. Dr. İsmail Yavuz SEZEN, kuruluş aşamasında destek veren E. Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU, geçmiş dönem yönetim kurulu başkan Dr. Burhan HACI ya şükran plaketi verildi. Ayrıca VİSAD çalışmalarına verdikleri destek nedeniyle GKGM Muharrem SELÇUK ile Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veli GÜLYAZ ’a ve yabancı konuşmacı Dr. Klaus HELLMANN’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının teknik oturumu tamamlandıktan sonra Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı, Ekonomist, Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ Karşılaştırmalı Dünya Ekonomisi-ABD, AB, Asya ve Türkiye, Sizin buradaki yeriniz? konulu sunum yaptı.
 
Sunumlara erişmek için tıklayınız.