Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme toplantısı 27-30 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme toplantısı 27-30 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi

Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme toplantısı 27-30 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi

27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD) tarafından; veteriner sağlık ürünleri sektöründeki gelişmeler, uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, gelecek öngörüleri, sıkça sorulan sorular, otorite ve paydaşlar arasında bilgi alış verişi, Bakanlık-sektör iletişim ve işbirliğinin artırılması amacıyla “Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

Bakanlık-VİSAD-Sektör buluşması toplantısına Bakanlık adına Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Bebek, Çalışma Grup Sorumluları Dr. Gencay Ergin, Mustafa Yıkılmaz, Ömer Faruk Bilgiç ile konu uzmanı personel katıldı. 

Veteriner sağlık ürünleri Sanayicileri adına ise VİSAD Başkanı Ramazan BAYHAN,  VİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr.Taner ÖNCEL, Yönetim Kurulu Üyeleri Burç KUNTER, Selin ŞAHİN, Ahmer KARGI, VİSAD’a üye veren yerli ve yabancı olmak üzere 32 firmanın üst düzey temsilcileri ile sektörde bulunan birçok firma katılım sağladı. Pendik, Bornova ve Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerinde görevli ilaç ve aşı komisyon üyeleri ile aşı ve ilaç kalite kontrol laboratuvarında görevli uzmanlar yaptıkları sunumlarla toplantıya katkı sağladı. 

Toplantı, VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan BAYHAN ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali Koçak’ın açılış konuşmalarıyla başladı. VİSAD Başkanı açılış konuşmasında; Bu yıl düzenlenen Bakanlık – VİSAD geleneksel buluşmasının da tıpkı bundan öncekiler gibi derneğimizle Bakanlığımız arasındaki son derece olumlu ve yapıcı etkileşime daha da katkı sunmasını ve nice hayırlara vesile olmasını temenni ederek 3 ana başlık altında toplamış olduğu Veteriner Tıbbi Ürün (VTÜ) Sektörü ve Tek Sağlık, Dünya VTÜ Endüstrisi –Rakamlar ve Trendler, Türkiye’de sektör gündemi – iyileştirilebilir alanlar  ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. 

VİSAD Başkanı Ramazan BAYHAN konuşmasının devamında; 
Veteriner Tıbbi Ürün deyince akla sadece hasta hayvanların iyileştirilmesine yönelik çözümler üreten bir sektörün gelmesi hakkaniyetli olmaz. Dolayısıyla, sektörümüzün hem direkt ve hem de dolaylı olarak etki alanında bulunan bazı kritik konulardaki önemini müsaadenizle birkaç cümleyle hatırlatmak istiyorum. Hayvan Sağlığı ve refahı, İnsan ve Toplum Sağlığı, Gıda Güvenliği ve Çiftlik Hayvancılığı Ekonomisi. 

“Uluslararası Hayvan Hakları Kanununa (IAHL) göre hayvanların 5 temel durumdan ari bir hayat sürmeleri sağlanmalıdır. Tüm hayvanların acıdan, ağrıdan ve hastalıklardan bağımsız bir yaşam sürmeleri, Veteriner Tıbbi Ürün Endüstrisinin asli ve en etkin faaliyet alanıdır. Bu ulvi görevi yerine getirmek bizler için görev, bizler de dâhil herkes için insani bir sorumluluktur.  VİSAD olarak bu sorumluluğu gururla taşımaya ve bunu sağlama yönünde ortaklaştığımız tüm kesimlerle yakın bir şekilde çalışma gayretindeyiz.”

“Aralarında kuduz gibi aşı ve diğer tedbirlerle tamamen önlenebilir onlarca hastalığını bulunduğu 200 civarında zoonoz hastalık bulunmaktadır. İnsanlarda hâlihazırda bilinen her 10 enfeksiyonun 6 tanesi ve yeni ortaya çıkan her 4 enfeksiyondan 3 tanesi hayvansal bulaşma kökenlidir. “
“ILRA’nın (gelişmekte olan ülkelerin refahını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunan Uluslararası Çiftlik Hayvanları Araştırma Enstitüsü) bir raporuna göre her yıl zoonozlardan dolayı tüm dünyada 2 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. “

“Diğer taraftan, mevcut antibiyotik ve antifungallere dirençli enfeksiyonlar yüzünden de yaklaşık bir bu kadar insan kaybedilmektedir. Bu türden enfeksiyonların önlenmesine yönelik tedbirlerden önemli bir tanesi de özellikle gıda değeri olan hayvanlara yönelik antibiyotik ve antifungallerin bilinçli kullanımının sağlanmasıdır. Bu moleküllerin, “Sadece gerektiğinde ve sadece yeteri kadar kullanımı” prensibini hâkim kılmak için tüm tarafların etkin çalışması kritik önemdedir.”

Bildiğiniz üzere, Hayvan, İnsan ve Gezegenin sağlıklı olmasının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ortaya koyan Tek Sağlık Prensibi tüm dünyada kabul görmüş ve ülkeler bu alanlardaki harmoninin teşvik edilmesine yönelik tedbirleri uygulamaya koymaya başlamışlardır. En son 2021 yılında İngiltere’de 21 ülke devlet başkanı tarafından imzalanan deklarasyona göre; bu prensibin hayata geçirilmesiyle kamu farkındalığının ve buna paralel olarak bu alandaki yatırımların artacağı, bu konseptin başarısı için en önemli unsurlardan biri olan veteriner tıbbi ürünlerin piyasaya daha hızlı verilmesine yönelik etkin yasal düzenlemeler yapılması ve özellikle korumaya yönelik tedbirlerin artırılması yönündeki irade bir kez daha teyit edilmiştir. 

Hem zoonozlarla ve hem de antibiyotik direnciyle mücadelede Veteriner Tıbbi Ürünler, Tek Sağlık Konsepti unsurları içinde olmazsa olmaz bir yer tutmaktadır.  Hem mevcut molekül ve biyolojik ajanların bulunabilirliği ve etkin kullanımı ve hem de daha yeni ve etkili ajanların ortaya çıkarılmasının sağlanması yanında, bazı moleküllerin bilinçli kullanımının sağlanması yönünde de aktif katkı sunmaya devam edecektir.
Ramazan BAYHAN konuşmasının devamında Türkiye’de sektör gündemi & iyileştirilebilir alanlar konu başlıklarında ise GMP, Pazarlama İzinleri, Sahte Veteriner Tıbbi Ürünler, İlaç Takip Sistemi, Data Paylaşımında İşbirliği konularındaki gelişmelerle ilgili beklentileri aktardı. 
Toplantının bir diğer açılış konuşmacısı olan T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali KOÇAK; Bakanlık ve sektör arasında düzenli olarak gerçekleştirilen bu toplantıda, hayvan sağlığı açısından büyük önem taşıyan veteriner sağlık ürünleri sektörü ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağını, en son toplantıdan bu güne kadarki süreçte yaşanan gelişmelerin paylaşılacağını ve sektörün görüş ve önerilerinin alınacağını ifade etti. 

Genel Müdür Koçak konuşmasının devamında; Ülkemizde veteriner sağlık ürünleri sektörünün “Veteriner Tıbbi Ürünler” ve “Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri” olmak üzere 500 Milyon $’lık bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu, sektörde pazarlama izni sahipleri, üreticiler, veteriner ecza depoları, perakende satış yerleri ve eczacılar olmak üzere sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren 50 binden fazla kişi istihdam edildiğini belirtti. Veteriner sağlık ürünleri sektörünün, hayvan sağlığı ve refahının olmazsa olmazı olan veteriner tıbbi ürünler ile hayvan sağlığına hizmet verdiğini, Bakanlıkça, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu ürünlerin ruhsatlandırılmasından tüketimi ve hatta gıdalarda meydana getirdikleri kalıntı limitlerinin belirlenmesine kadar birçok çalışma yürütüldüğünü, Elektronik Reçete Sistemi, İlaç Takip Sistemi ve Aşı Takip sistemleriyle insan sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenilirliği yönünden çok kritik öneme sahip olan veteriner tıbbi ürünlerin AB ülkelerinde olduğu gibi  “izlenebilir” hale getirildiğini ifade etti.

“Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de insan sağlığını ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen pandemi sürecinde, hayvan sağlığının korunması ve veteriner tıbbi ürünlerin piyasaya arzı konusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeyen veteriner sağlık ürünleri sektörüne Bakanlığım adına teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. 

VİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Taner ÖNCEL ise toplantıya; Veteriner Tıbbi Ürünleri hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği, VİSAD ön değerlendirmesi sunumu ile katkı verdi. Yönetmeliğin genel yaklaşımı, değişen bazı maddelerin değerlendirilmesi, uygulamada nelerin yapılabileceğine ilişkin konuşan Dr. Taner ÖNCEL, ilgili yönetmeliğin yaklaşımları ve değişen maddeleriyle ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Sunumunun son bölümünde başvuru dosyasındaki yeniliklere de değinen ÖNCEL, Bakanlık-Sektör işbirliği ile 2019-6 yönetmeliğinin değerlendirilmesi üzerinde çalışılması, iş yükünü azaltan ve süreçleri hızlandıran maddelerin yönetmeliğimize öncelikle aktarılması, mevzuatımızın AB uyumunun devam ettirilmesi ve sektörün yeni yönetmeliğin getirdiği değişikliklerle ilgili olarak bilgilendirilmesi hususlarını katılımcılara aktardı. 

VİSAD olarak; çok değerli katkılarıyla Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Sayın Dr.Durali KOÇAK’a, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Sayın Mustafa BEBEK’e, Çalışma Grup Sorumluları Sayın Dr. Gencay Ergin, Sayın Mustafa Yıkılmaz, Sayın Ömer Faruk Bilgiç, Bakanlık Uzmanlarına, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü yöneticilerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.