Veteriner Hekimliği Kurultayı'na Katıldık.

Veteriner Hekimliği Kurultayı'na Katıldık.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından 30 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen yaklaşık 400 kişinin iştirak ettiği Dördüncü Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı’na VİSAD adına; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Taner Öncel, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Diker, Ahmet Kargı ve Yiğit Altav ile Genel Sekreter Musa Arık katıldı.

Kurultay düzenleme kurulu içerisinde VİSAD adına Genel Sekreter Musa Arık yer aldı.

Kurultay TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet’in açılış konuşması ile başladı. Protokol konuşmaları sırasıyla; Veteriner Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Yalçın Köksal, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Eroğlu, Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Taner Öncel, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Kamil Özcan, Yüksek Öğretim Kurumu temsilcisi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Bakan Danışmanı Prof. Dr. Yunus Kılıç,  GTHB Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil olarak gerçekleşti.  

VİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öncel konuşmasında özetle; VİSAD’ın 1991 yılından beri faaliyet gösterdiği, halen 
29 firmanın üye verdiği, sektörün ekonomik olarak % 85 ini temsil ettiği, Avrupa Hayvan Sağlığı Federasyonu (IFAH) ile iletişim halinde olunduğu, GTHB ile yakın işbirliği yapıldığı, TVHB ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olunduğu, sektörde veteriner hekimlerin değişik pozisyonlarda görev yaptığı ve yeni fırsatların açıldığı hususlarının altını çizerek kurultayın başarılı geçmesini temenni ettiğini belirtti.


Daha sonra aşağıdaki komisyon raporları sunuldu ve tartışıldı.
  • Hayvan Islahı, Beslenme ve Yetiştiricilik Politikaları,
  • Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refahı,
  • Eğitim-Öğretim ve Araştırma,
  • Mesleki Örgütlenme ve Mesleki Politikalar,
  • Mesleki Etik ve Mevzuat,
  • Kamu ve Serbest Veteriner Hekimlik,
  • Veteriner Tıbbi Ürünler,
  • Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği,
  • Balıkçılık ve Su Hayvanları,
  • Çevre, Yaban Hayatı ve Sahipsiz Hayvanlar.
 
Veteriner Tıbbi Ürünler Komisyonu raporu Ender Yarsan tarafından sunuldu. Veteriner Tıbbi Ürünler Komisyonu raporunun hazırlanmasında VİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Taner Öncel ve Genel Sekreter Musa Arık da göre alarak rapora katkı verdi.  Komisyon raporlarının görüşüldüğü oturumda Veteriner Tıbbi Ürünler Komisyonu Çalışma Grubunda Taner Öncel, Ahmet Kargı ve Musa Arık görev aldı.

Kurultay sonuç bildirgesinin okunmasıyla sonlandı.