Veteriner hekimler Kurultay a Hazırlanıyor

Veteriner hekimler Kurultay a Hazırlanıyor

Birincisi 1998 yılında, ikincisi 2002 yılında düzenlenen “Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı” nın üçüncüsü 23-24-25 Nisan 2010 tarihinde, Ankara gerçekleşecek. Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından koordine edilen kurultayda, Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği adına Genel Sekreter Musa ARIK kurultay düzenleme kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Kurultay çalışmaları çerçevesinde çeşitli komisyonlar oluşturulmuştur. Bu komisyonlardan birisi de “Veteriner Sağlık Ürünleri Komisyonu”dur. Başkanlığını A.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sezai KAYA’nın yürüttüğü bu komisyonun ön rapor hazırlama çalışmalarına derneğimiz adına Genel Sekreter Musa ARIK katkı sağlamıştır.

Düzenlenecek kurultay çalışmaları esnasında derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burhan HACI ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf ŞANLI katılacaktır. Ayrıntılı bilgiyehttp://www.tvhb.org.tr/ adresinden ulaşılabimektedir.

Kurultaydan veteriner hekimlik mesleğine, ülke hayvancılığına ve ülkemize yararlı sonuçlar çıkmasını diliyoruz.