Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin Işıkgece'yi Makamında ziyaret ettik

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin Işıkgece'yi Makamında ziyaret ettik

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin Işıkgece'yi Makamında ziyaret ettik

Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan BAYHAN, Başkan Yardımcısı Dr. Taner ÖNCEL, Yönetim Kurulu Üyesi Burç KUNTER ve VİSAD Genel Sekreteri Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin IŞIKGECE’yi makamında ziyaret etti. 

Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Üyeleri, VİSAD’ın temel misyonunun veteriner sağlık ürünlerinde arz sürekliliği sağlamak ve üretim kalitesini AB standartlarına taşımak olduğunu ifade ettiler. Bunun; hayvan, insan ve toplum sağlığının güvence altına alınabilmesinin ön şartı olduğunun altı çizilerek Bakanlığımızla yapılan görüş alışverişlerinin çok değerli olduğu ve artırılarak sürdürülmesi yönündeki talep dile getirildi. 

Ziyaret gündemine ilişkin olarak ise;  Özellikle ürün bulunabilirliği ile ilgili son zamanlarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve diğer türlere sıçramasını önlemeye yönelik olarak GMP denetlemelerinde arz güvenliği ve ürün güvenlik/etkinlik dengesinin mutlaka gözetilmesi gerektiği ifade edildi. Gerek Sn. Işıkgece ve gerek Bakanlığımız bürokratlarının bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımı memnuniyetle karşılanmıştır. VİSAD olarak, Bakanlığımız ve diğer ülkeler arasında yapılan ikili ve çoklu ticari görüşmelerde sektörün tanıtılmasına ve ihracatın artırılmasına yönelik rol alabileceğimiz ifade edilmiş ve bu önerimiz de son derece olumlu karşılanmıştır. Aslında yine Bakanlığımız uzmanlarına ait olan bu fikrin Sn. Bakan Yrd. seviyesinde de ilgi görmesi ve bundan sonraki ziyaretlerde VİSAD’ın da katılımı ile ilgili konunun not edilmesi memnuniyet vericidir. 

Bakanlığımız ziyaretinde ayrıca; sahte veteriner sağlık ürünlerine karşı çözüm önerileri, Tarım Bakanlığı “Bulut Sistemi” ve diğer IT sistemlerinde yaşanan ve iş gücü kaybına sebep olan sorunlar, DEİK ve buna benzer platformların yurtdışı tanıtım toplantıları, ITS verilerinin VİSAD ile paylaşılması ve buna ilişkin bir çalışma grubu oluşturulması, yeni AB Mevzuatı konusunda Çalışma grubu- Komisyon kurulması, GKGM ilgili bölümlerindeki insan kaynağı eksiklikleri ve buna ilişkin öneriler istişare edilerek çözüm önerileri görüşüldü.   

Oldukça verimli geçen bu toplantı serisi için; Bakan Yrd. Sn. Ayşin Işıkgece, Gıda ve Kontrol  Genel Müdürü Sn. Harun Seçkin ve Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Bebek’e şükranlarımızı sunarız.