Ruhsatlandırma Eğitim Toplantısı Verimli Geçti…

Ruhsatlandırma Eğitim Toplantısı Verimli Geçti…

VİSAD tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde düzenlenen ruhsatlandırma eğitim toplantısı sektörde büyük ilgi gördü. Çok yaygın şekilde duyuru yapılmaksızın kısa sürede organize edilen bu toplantıya VİSAD’a üye veren firmalar dışındaki firmalardan da yüksek düzeyde katılım olması ve gösterilen aşırı ilgi sektörün eğitime verdiği önemin göstergesi olarak değerlendirildi.  

 

İlgili bakanlıkların gösterdikleri yakın ilgi, işbirliği içerisinde çalışma anlayışı ve samimi davranışları VİSAD ve sektör tarafından memnuniyetle karşılandı. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünde veteriner sağlık ürünlerinden sorumlu üst yönetici olarak Genel Müdür Yardımcısı Sayın Beytullah OKAY toplantıya iştirak ederek sektöre güç kattı.


VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Burhan HACI toplantının açılışında sektörün tamamını kucaklar nitelikte konuşarak, bakanlık işbirliğini ön plana çıkardı ve şimdiden hazırlık yapılmaması durumunda AB uyumu ile yaşanacak zorluklara değindi.
 

VİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ramazan BAYHAN’ın “AB’de Veteriner Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırılması” başlıklı sunumu katılımcılarca ilgiyle izlendi. AB de yasal altyapının tarihçesi, geçerli mevzuat, ruhsatlandırma ve üretim izni konuları açıklanmıştır. Veteriner tıbbi ürünlerle ilgili tüm üretim ve dağıtım esaslarının temel amacının kamu sağlığının, hayvan sağlığı ve refahının korunması olduğu, bu amaca ulaşırken endüstri ve ticaretin topluluk içi gelişiminin engellenmemesi,  ticaretin engellenmemesinin mevzuatın yakınlaştırılmasıyla mümkün olabileceği, bir üye ülkede ruhsatlı ürünün diğer üye ülkeler tarafından da ruhsatlı kabul edilmesi, bunu kabul etmeyen üye ülkenin, söz konusu ürünün bilimsel olarak insan, hayvan ve çevre sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu kanıtlaması, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile uyumlu bir Veteriner Tıbbi Ürünler Komitesi (CVMP) kurulması, aşılara ruhsat vermeden önce üretici firmanın her seride istikrarlı üretim yapabileceğini otoriteye kanıtlaması, gönderileceği yere bağlı olmaksızın topluluk içinde üretilecek veteriner tıbbi ürünün GMP standartlarını garanti etmesi, ilaç dağıtıcılarının da izinle çalışması ve gerekli kayıtları tutması, kamu sağlığının korunması için, veteriner tıbbi ürün kullanımından kaynaklanan ters etkilerle ilgili tüm bilgilerin toplanıp değerlendirilmesi gerektiği, üye ülkelerde üretim yerlerinde otorite adına görev yapan en az bir yetkin personelin görevli olduğu, ruhsatların 5 yıl sonra bir defaya mahsusu olarak yenilendiği, ruhsatlandırmayı takip eden 3 yıl içinde pazara sunulmayan ürünlerin ruhsatının iptal edildiği dile getirildi.


Bakanlık yetkilileri firmalarca yapılan önemli hatalar, bunun mevcut olan aşırı iş yüküne etkileri, yapılması gerekenler, hedefler ve Bakanlıktaki yapılanma çalışmaları konularında açıklamalarda bulundu.
 

Ruhsatlandırma Eğitim Toplantısı Sunumları
•  AB 'de VTÜ Ruhsatlandırlma Sunumu
•  Combined 2001-82, 2004-28 

•  Veteriner Biyolojik Ürünler
•  Veteriner İlaçları