Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Derneğimizin 21. Dönem Olağan Genel Kurulu, 2 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Sheraton Maslak Otel’de gerçekleşti. Genel kurula üyeler büyük ilgi gösterdi. Toplantıda Başkan Dr. Burhan HACI “Veteriner Sağlık Ürünleri Sektörel Görünüş-2012” sunumu ile kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

 

HACI, Türkiye ekonomisinin büyümesi ile hayvancılık ve hayvan sağlık ürünleri pazarının gelişimi arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu belirterek başladığı konuşmasında; 2010 ve 2011 yıllarında gerçekleşen yüksek büyümenin 2012 yılında devam etmediğini, 2012 yılında toplanan süt miktarının % 12 arttığını, toplam süt üretiminde % 10 artış görüldüğünü, süt üretimindeki artışın damızlık yatırımı ve verim artışından kaynaklandığını, damızlık sığır fiyatlarında 2012 yılında başlayan düşüşün hala devam ettiğini, benzeri şekilde koyun etinde de düşüş seyrettiğini, 2012 yılında sığır eti üretiminde % 24 artış olduğunu, yumurta fiyatlarının ihracata bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediğini, broiler piliç fiyatlarının 2013 yılında düşük başladığını, hayvansal üretim artışına bağlı olarak karma yem üretiminde de artış görüldüğünü, 2012 yılında yem fiyatlarının % 12-18 dolayında arttığını ifade etti.

 

Başkan konuşmasında 2012 yılında VİSAD üyelerinin satışlarının % 12 artış gösterdiğini, özellikle aşı satışlarında % 41 büyüme gerçekleştiğini, 2012 yılında toplam ruhsatlı ürün sayısında % 5 büyüme olduğunu, üretimde GMP’ye geçişte sorunlar olabileceğini, 2013 yılında mevzuat uyum sürecine bağlı olarak operasyonel zorluklar ve maliyet artışları yaşanabileceğini belirtti. Veteriner sağlık ürünleri pazarının gelişiminde; hayvansal üretim maliyetlerindeki değişim, hayvansal proteine olan talep ve arz’daki değişim, fiyat artışları, ithalat ve ihracat, hastalıklar ve mevzuat gibi çeşitli faktörlerin belirleyici rol oynadığını ifade eden başkan HACI tüm sektör için büyümenin devam ettiği bir yıl olmasını diliyorum diyerek sözlerini tamamladı.

 

Faaliyet raporu başkan yardımcısı İsmail ÖZDEMİR tarafından sunuldu. ÖZDEMİR sunumunda; dernek üyeliklerinden ayrılan ve yeni katılanlar konusunda ve diğer faaliyetler hakkında bilgi vererek, mevzuat ağırlıklı geniş katılımlı Bakanlık-VİSAD-Sektör toplantılarının yapıldığını belirtti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, mesleki kuruluşlar ve sektörel paydaşlarla işbirliğinin iyileştirildiğini, sektörle müşterek toplantı yapıldığını, toplantı sonuçlarının Bakanlığa iletildiğini, yetkili otoriteye ziyaretlerin yapıldığını, kurumsal kapasitenin artırılmasına çalışıldığını, üyeler ve iletişim noktalarına periyodik raporlamanın yapıldığını, doğrudan firma sponsorluğu gerektirmeyen talepleri karşılamak amacıyla VİSAD adına sponsorluk yapıldığını, mevzuat çalışmasına aktif katılım sağlandığını, Etik Kurul çalışmalarının yapıldığını, kurum ve kuruluşların toplantılarına katılım sağlandığını, Avrupa Hayvan Sağlığı Federasyonu ile işbirliği yapıldığını belirtti.

 

Genel kurulda önümüzdeki süreçte ilaç ruhsatlarını yenilemede sektörde yaşanacak sorunların azaltılması için VİSAD’ın önderliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı. Yaşanan temel sorunlar dile getirildi. Özellikle GMP, pazarlama iznine esas veteriner tıbbi ürünlerine ait dosyaların güncellenmesi, farmakojilans gibi sektörün bu geçiş süresinde hazırlanması ve tam manası ile uluslararası platforma taşınmasına katkı sağlayacak alt komiteler oluşturulması istendi.

 

Yapılan seçimlerde yönetim kurulu üyeliklerine; Dr. Burhan HACI, Burçak Emre ZORLU, Nazan Uşdu DİLSİZ, İsmail ÖZDEMİR ve Prof. Dr. Yusuf ŞANLI, Denetleme Kurulu Üyeliklerine; Şake YALÇIN, Ali İzzet BİLGİN ve Sami ESİRTGEN seçildi.

Genel kurulda VİSAD üyeliği için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde tüm üyelerin görüşlerinin alınması ve nitelikli çoğunluk esasına göre yönetim kurulunca karar alınması benimsendi.

İki yıllık süre için seçilen yönetim kurulu üyeleri toplanarak aralarında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptı.

 

Başkan                        :Dr. Burhan HACI,

Başkan Yardımcısı     :Burçak Emre ZORLU,

Sekreter                     :Nazan Uşdu DİLSİZ,

Sayman                      :İsmail ÖZDEMİR,

Üye                             :Prof. Dr. Yusuf ŞANLI