Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ziyareti

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ziyareti

Pandemi nedeniyle uzun süredir yüz yüze görüşme ve ziyaretleri erteleyen VİSAD Yönetim Kurulu gündemdeki acil konuları değerlendirmek üzere 5 Şubat 2021 tarihinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Sn. Harun SEÇKİN’i ziyaret etti.

Covid-19 önlemlerine hassasiyetle uyularak gerçekleşen ziyarette aşağıdaki hususlar görüşüldü;

* Yeni ürün dosyalarının durumu,
* Mart–Haziran ayları arasında gerçekleştirilmesi gereken GMP denetimlerinin durumu,

* İTS üzerindeki verilerin paylaşımı,
* İTS ve ATS’de iyileştirilmesi gereken hususlar,
* Yem katkı maddelerinin ilaç formülasyonu olarak piyasaya verilmesinin engellenmesi,
* Ortak Ürün Özellikleri Özeti konusu,
* Halk sağlığı açısından risk oluşturan non tifoid Salmonella (NTS) bulaş riskinin minimize edilmesine yönelik öneri yazısının değerlendirilmesi.