AB'de Veteriner Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlanması, kullanımı ve ayrıca Hayvan sağlığını geliştirmek ve Antimikrobiyal dirençle mücadele etmek için (2019/6) sayılı yeni yönetmelik yürürlükte

  • Anasayfa
  • Haberler
  • AB'de Veteriner Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlanması, kullanımı ve ayrıca Hayvan sağlığını geliştirmek ve Antimikrobiyal dirençle mücadele etmek için (2019/6) sayılı yeni yönetmelik yürürlükte

AB'de Veteriner Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlanması, kullanımı ve ayrıca Hayvan sağlığını geliştirmek ve Antimikrobiyal dirençle mücadele etmek için (2019/6) sayılı yeni yönetmelik yürürlükte

Veteriner ilaçları: Hayvan sağlığını geliştirmek ve Antimikrobiyal dirençle mücadele etmek için yeni yönetmelik yürürlükte

Antimikrobiyal dirençle (AMR) mücadelede, bugünden itibaren (28.01.2022) AB'de veteriner tıbbi ürünlere ilişkin revize edilmiş bir mevzuat uygulanmaktadır. 
 
Üç yıl önce kabul edilen bu mevzuat, Avrupa “Tek Sağlık” Eylem Planı'nda ve AMR'ye karşı Çiftlikten Sofraya Stratejisinde belirlenen hedeflere ulaşılmasını desteklemek için artık bir mihenk taşıdır. Mevzuat aynı zamanda AB'nin AMR'ye karşı harekete geçmek için küresel sahnedeki öncü rolünü güçlendiriyor.
Bu dönüm noktasını memnuniyetle karşılayan Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides şu açıklamayı yaptı:

“COVID-19 salgını, insan, bitki ve hayvan sağlığı, çevre sağlığı ve gıda güvenliğinin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bu bağlantıların en açık örneği, sessiz Antimikrobiyal direnç salgınıdır.

Çiftlik hayvanları ve su ürünleri yetiştiriciliğinde AB genel Antimikrobiyal satışlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmek için Çiftlikten Sofraya stratejimizde iddialı bir hedef belirledik. Çiftlik hayvanları ve su ürünleri yetiştiriciliğinde AB genel Antimikrobiyal satışlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmek için Çiftlikten Sofraya Stratejimizde iddialı bir hedef belirledik, yeni esaslar bunu başarmanın anahtarı olacaktır. AB'de, Antimikrobiyallerin çoğu hayvanlara uygulanır ve insanlarda olduğu gibi aynı temel ilke geçerlidir: Hastalıkları tedavi etmek ve onları sağlıklı tutmak.

İyileştirilmiş hijyen uygulamaları ve aşılamanın yanı sıra - çiftlik hayvanları söz konusu olduğunda - her şey ’den önce biyogüvenlik ve hayvancılık yoluyla enfeksiyonları ve tedavi ihtiyacını azaltmak mümkündür. Antimikrobiyallerin kullanımını sınırlamak mutlak öncelik olmalıdır.

Yeni esaslar, bugünden itibaren hayvanlara yönelik Antimikrobiyal tedavilerin, sadece ve sadece onlara gerçek bir ihtiyaç olduğu zaman uygulanacağını garanti edecek.

İlaçlı yemlerde önleyici kullanımını yasaklayacak ve Antimikrobiyal reçetelerini kısıtlayacak yeni ilaçlı yem mevzuatı ile birlikte yeni kurallar AMR ile mücadeleyi önemli ölçüde güçlendirecektir. Yeni kurallar, yenilikçiliği ve rekabeti teşvik ederek gelecekte umut verici veteriner ilaçlarının varlığını da destekleyecektir.

Tüm AB üyesi devletleri, ulusal düzeyde sahadaki mevzuatın tam olarak işleyişini sağlamak ve uygulanmasını ortak bir başarıya dönüştürmek için uygun önlemlerin ve kaynakların alındığından emin olmaya teşvik ediyorum. Yeni esaslar , AB'nin AMR'ye karşı küresel mücadelenin ön saflarında yer alan konumunu güçlendirirken, bizi veteriner tıbbi ürünler konusunda modern, yenilikçi ve amaca uygun bir yasal çerçeve ile donatıyor.”
Kaynak: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_663
 

Hayvanlar için güvenli ve yüksek kaliteli ilaçlar için yeni AB kuralları yürürlüğe girdi. 

Bugün 28/01/2022 Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliği (Yönetmelik (AB) 2019/6) yürürlüğe girdi. Hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve önlemek için veteriner hekimler, çiftçiler ve evcil hayvan sahipleri için yenilikçiliği teşvik etmek ve güvenli ve yüksek kaliteli veteriner ilaçlarına erişimi ve bulunabilirliğini artırmak için yeni önlemler içerir ve ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) Antimikrobiyal dirence (AMR) karşı eylemini destekler.

EMA İcra Direktörü Emer Cooke, “Bugün hayvanlar için ilaçların düzenlenmesinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor” dedi.
Yeni Yönetmelik ile tanıtılan araçlar ve sistemler, tüm paydaşların hayvanlara yönelik ilaçlara ilişkin bilgilere daha geniş erişimini sağlayacak ve ayrıca şüpheli yan etkilerin daha iyi izlenmesini sağlayacaktır. Daha da önemlisi, hayvanlarda Antimikrobiyallerin ihtiyatlı ve sorumlu kullanımı artık Yönetmelikte yer almaktadır ve Antimikrobiyal dirence karşı savaşmamıza yardımcı olacaktır.”

Yeni kurallar, AMR'nin gelişimini sınırlamak için bir dizi önlemi devreye sokarken, hayvanlar ve insanlar için gerekli tedavilerin mevcut kalmasını sağlar, gerçek bir "Tek Sağlık" yaklaşımıdır.
Yeni Yönetmelik, tıbbi yenilik ve gelişmeyi daha da teşvik etmek için mevcut ruhsat sahipleri ve yeni ve yenilikçi veteriner ilaçları geliştiricileri için idari yükü azaltmaya çalışan, düzenleyici süreçleri basitleştirecek önlemler içermektedir.

İlk kez, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkelerinde ruhsatlandırılmış tüm veteriner ilaçları hakkında bilgi merkezi bir web sitesinde sunulacak. https://www.medicinesinfo.eu/en
 
Bir diğer önemli yenilik ise, bundan böyle veteriner reçetelerinin AB genelinde geçerli olacak olmasıdır. Ayrıca, reçete gerektiren veteriner ilaçlarını satmaya yetkili çevrimiçi perakendecilerin tanımlanmasını kolaylaştırmak için ortak bir logo oluşturulmuştur.
Logo: https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/buying-veterinary-medicines- online#official-logo-section
 
Veteriner İlaçları bilgi web sitesi, Birlik Ürün Veritabanında tutulan verilere kamu erişimi sağlayacaktır. AB ve Avrupa Ekonomik Alanın'da ruhsatlandırılmış tüm veteriner ilaçları hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan ilk web sitesidir.
Kaynak: https://www.ema.europa.eu/en/news/new-eu-rules-safe-high-quality-medicines-animals- become-effective