Haberler VİSAD »
YEMLERDE BULAŞANLARIN KONTROLLERİ ÇALIŞTAYI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile AB Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliğinde 30 Eylül-1 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara Plaza Otel'de "Yemlerde Bulaşanların Kontrolleri" konulu çalıştay yapıldı.
 
Çalıştaya AB Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire Başkanlığı ve ilgili daire başkanlıkları, İl Müdürlükleri, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri, A.Ü. Ziraat ve Veteriner Fakültesi, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği (TÜRKİYEM-BİR), Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR), Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR), Yem Katkıları Üreticileri, İthalatçıları ve Dağıtıcıları Derneği (TÜYEKAD) ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD) temsilcileri olmak üzere 60 yetkili katıldı.
 
VİSAD adına Genel Sekreter Musa ARIK toplantıyı takip etti. Daire Başkanı Mehmet Emin TURGUT tarafından yapılan açılış konuşmasından sonra Bakanlık adına sunum yapıldı. Daha sonra TAIEX uzmanları sunumlarını yaptılar. Sunumlarda;
-          Yemlerde bulaşanlar konusunda AB mevzuatı,
-          Hızlı alarm Sistemi,
-          Kontrol sistemleri,
-          Örnekleme metodu,
-          Yıllık ve çok yıllık kontrol planları,
-          Risk değerlendirmesi,
-          Kriz yönetimi konuları ayrıntılı olarak ele alındı.

 
Sunumlar için tıklayınız.
 
 
Dr. Schafft'ın sunumları linkte olmadığı için tıklayınız.