Haberler VİSAD »
VİSAD İKİNCİ KEZ DANIŞMA KURULUNU TOPLADI
Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD) gündemdeki öncelikli konular, gelecek öngörüleri, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler ve sektörün durumunu değerlendirmek üzere üyeleri ile düzenli Danışma Kurulu toplantıları yapıyor. Bu yıl 30 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıdan sonra, 13 Ekim 2015 günü İstanbul’da (Radisson Blu İstanbul Asia Hotel, Ataşehir-İstanbul) ikinci Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıya VİSAD Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter ve derneğe üye veren firmalardan temsilciler olmak üzere toplam 55 kişi katıldı.

Toplantının açılışı Yönetim Kurulu Başkanı Burçak Emre ZORLU tarafından yapıldı. ZORLU konuşmasına; Ankara’da yaşanan ve ülkemizi yasa boğan saldırı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve her türlü terörü VİSAD olarak şiddetle kınadıklarını belirterek başladı. Daha sonra dernek olarak 2015 yılında yapılan çalışmaları özet olarak katılımcılara aktardı. VİSAD bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının bu dönem içerisinde de çok önemli çalışmalar yaptığını belirterek çalışma gruplarına ayrı ayrı teşekkür etti. Sektörün GMP konusunda çok ciddi yatırımlar yaptığını, bu kapsamda şu an itibariyle 23 tesise Bakanlıkça belge verildiğini, yatırımları ve prosedürleri devam eden tesislerin de yakın dönemde belgelerini alacaklarına inandığını dile getirdi. 31 Ekim 2015 tarihinden sonra sektör açısından yeni bir dönem başladığını, Bakanlığın sektöre gönderdiği yazılardan hayvan sağlığı sektörünün olumsuz etkilenmemesi için bu dönemdeki riskleri yönetme hazırlığı içerisinde olduğunu anladıklarını belirtti. Buna rağmen sektör açısından hayvan sağlığı boyutuyla risk değerlendirmesi yapılarak otoriteye bir çalışma sunmanın gerektiğinin altını çizdi.

Daha sonra Pazarlama İzni Çalışma Grubu Başkanı Nazan UŞDU DİLSİZ, Pazarlama İzni ve Prospektüs Çalışma gruplarının yaptıklarını özetledi. Bu kapsamda yorum ve değerlendirme farklılıklarının giderilmesi için elde edilen çalışma sonuçlarının VİSAD web sayfasında yayınlandığını, yine Bakanlıkla yapılan toplantı sonuçlarının da tüm üyelerle paylaşıldığını, stabilite kılavuzu konusunda da çalışma yapıldığını bu konuda GMP Çalışma Grubunda kalite kontrol ve kalite güvence birikimi olan kişilerin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Tanıtım Çalışma Grubu Başkanı Ömer DİKER grup çalışmalarından kısaca bahsetti. Bakanlığın kapsamlı bir çalışma içerisinde olduğunu, VİSAD’a görüşe açıldığında tanıtım grubunun daha aktif rol alacağını belirtti.

GMP Çalışma Grubu Başkanı Burçak Emre ZORLU grup çalışmaları hakkında bilgiler verdi, Sertifika tipleri konusunda yaşanan tartışmaların sonuçlandırıldığını belirtti. Söz alan üyeler sertifikaların yazılma kuralları konusunda Bakanlığa VİSAD tarafından bir yazı gönderilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayrıca AB tarafından GMP mevzuatının revize edildiğini, kıtalar arası uyuma yönelik VICH komitelerinin çalışmalarının incelenmesi, gerekli durumlarda bu çalışmalara paralel olarak mevcut kılavuzların güncellenmesi gerektiği dile getirildi.

Farmakovijilans Çalışma Grubu Başkanı Cüneyt SEÇKİN, mevcut kılavuzun güncellenmesi gerektiğini, bu amaçla AB dökümanlarının Türkçe çevirilerinin yapıldığını ve Bakanlığa iletildiğini, Bakanlığın göndereceği taslak üzerinde grubun çalışma yapacağını ifade etti.

Yem Katkı Maddeleri Çalışma Grubu Başkanı İsmail ÖZDEMİR, mevzuat olarak % 90 AB uyumlu olduğunu, ama pratik olarak uygulamada farklılıklar olduğunu, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bir sunum hazırladıklarını ve bunu VİSAD’ın önderliğinde Bakanlık yetkililerine sunmayı planladıklarını belirtti.