20. Olağan Genel Kurul Toplantımız Yapıldı

20. Olağan Genel Kurul Toplantımız Yapıldı

Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneğinin (VİSAD) 20. Nci Dönem Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Nisan 2010 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Üyelerin büyük çoğunluğunun katıldığı Genel Kurul toplantısı yoğun bir çalışma ile tamamlandı. Genel kurulda divan heyeti başkanlığına Şake YALÇIN seçildi. 2011-2012 yıllarında görev yapacak VİSAD Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu.


Yönetim Kurulu (Asıl Üyeler);

1-Dr. Burhan HACI

2-Ramazan BAYHAN

3-İsmail ÖZDEMİR

4-Burçak ZORLU

5-Tahir Selçuk YAVUZ

 

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler);

1-Cüneyt SEÇKİN

2-Prof. Dr. Yusuf ŞANLI

3-Nazan DİLSİZ

4-Tayfun ÖTKEN

  5-Nihat ÖZTÜRK

 

Denetleme Kurulu (Asıl Üyeler);

1-Şake YALÇIN

2-Sami ESİRTGEN

3-Ali İZZET BİLGİN

 

Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler);

1-Mehmet TÜRKER

2-Oğuz AKANDİL

3-Mine NOYAN


VİSAD bünyesinde hazırlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Tanıtım İlkeleri Kılavuzu kapsamında  görev yapacak Etik Kurul üyelikleri için bir önceki Genel Kurulda seçilen ve aşağıda isimleri belirtilen üyelerin bir sonraki Genel Kurula kadar görev yapması kararlaştırıldı.

Asıl Üye                                                   Yedek Üye

1-     Prof. Dr. Yusuf ŞANLI-(Başkan)        1- Cem KESKİNDİL

2-     Şake YALÇIN                                   2- Mehmet TÜRKER

3-     Tahir Selçuk YAVUZ

4-     Burçak ZORLU

5-     İsmail ÖZDEMİR

 

VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Burhan HACI, Hayvan Sağlığı Pazarı başlıklı sunumunda hayvancılıkta 2010 yılında süt ve et fiyatlarınındaki artış ve ülkemizde yaşanan şap hastalığı salgını nedeniyle veteriner sağlık ürününe olan talebin arttığını, hayvancılık desteklerinin yansıması olarak orta ve büyük ölçekli damızlık işletmelerin yatırımlarının arttığını, bunun yanında karkas et ve kasaplık-besilik hayvan ithalatı nedeniyle hayvancılığın olumsuz yönde etkilendiğini, son dönemde yem/süt-et paritesindeki bozulmanın sektörde tedirginlik doğurduğunu, broiler sektöründe % 13 lük büyüme olduğunu, kanatlı eti ihracatında % 30 artış yaşandığını, yumurta üretiminde % 70 büyüme olduğunu, yumurta ihracatında % 88 artış olduğunu buna karşın kanatlı yemlerinde  % 9 maliyet artışı olduğunu, GDO konusundaki belirsizlikler nedeniyle 2010 yılının ilk yarısında sıkıntı yaşandığını belirtmiştir. Ev ve süs hayvancılığı ile ilgili olarak yavru köpek ve kedi sayısında değişim olmadığını, hayvan sahiplerinin bilinç düzeyinin artmasına paralel olarak kliniklere ilginin arttığını, ancak talebin üzerinde klinik olduğunu, kliniklerin laboratuvar teşhislerine önem verdiğini belirtmiştir.
 

Dr. Burhan HACI konuşmasının devamında; 2010 yılı sonu itibariyle 2207 adet ruhsatlı ürün bulunduğunu, bunların % 70  kadarının yerli, % 30 kadarının ithal ürün olduğunu, geçtiğmiz yıl  ülkemizde 173 yeni ürüne ruhsat verildiğini, VİSAD üyelerinin toplam ilaç ruhsalarının % 45 ine sahip olduğunu, ülkemizde 179 firmanın ilaç ruhsatının bulunduğunu, ilk üç firmanın toplam ruhsatın % 19 una sahip olduğunu belirtti. 2010 yılında veteriner sağlık ürünleri fiyatlarında ortalama % 5,5 artış gözlendiğini ifade eden Dr. Hacı, Türkiye hayvansağlık ürünleri pazarının 2010 yılında %22 düzeyinde bir büyüme göstererek yaklaşık 415 milyon TL’ye ulaştığının ve VİSAD üyesi firmaların da pazarın  % 70 ünü oluşturduğunun tahmin edildiğini belirtti.

 

Dernek tarafından yapılan çalışmaları Yönetim Kurulu sekreteri Ramazan BAYHAN, bütçe ile ilgili bilgileri de Yönetim Kurulu Saymanı İsmail ÖZDEMİR sunmuştur. Denetleme Kurulu raporu Şake YALÇIN tarafından sunulmuştur.
 

Genel kurul toplantısından hemen sonra "Veteriner Sağlık Ürünlerinin Veteriner Hekimlik Hizmetlerinde Yeri (Dünü, Bugünü ve Beklentiler)" konulu Panel düzenlenmiştir. Rruminant sektörü hakkında veteriner hekim Ziya BAĞCIK, kanatlı sektörü hakkında veteriner hekim Onar KOYUNCU, ev ve süs hayvancılığ sektörü hakkında İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof.Dr. Murat ARSLAN’ın konuşmacı olduğu panel VİSAD’a üye veren firmaların yönetici ve teknik personelinin yoğun katılımı ile gerçekleşmiştir.

 

Tartışma bölümünde daha çok etiket fiyatları üzerinde yoğunlaşılmış olup, veteriner ilaçlarının fiyatlandırılmasında Bakanlık onayı alınması uygulaması kaldırıldığından üye veren firmaların tavsiye edilen satış fiyatı uygulamasına geçerek karmaşa yaşanmaması için model oluşturmasında yarar bulunduğu dile getirilmiştir.