VİSAD Tüzüğü nün güncellenmesi çalışmalarına başlandı...

  • Anasayfa
  • Haberler
  • VİSAD Tüzüğü nün güncellenmesi çalışmalarına başlandı...

VİSAD Tüzüğü nün güncellenmesi çalışmalarına başlandı...

Ankara Dernekler Müdürlüğü tarafından derneğimize gönderilen görüş ve öneriler dikkate alınarak ve gelinen noktada duyulan ihtiyaç nedeniyle VİSAD tüzüğünün güncellenmesi çalışmasına başlanmıştır. Genel Sekreterlikçe hazırlanan taslak VİSAD bünyesinde tartışıldıktan sonra ilk Olağan Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurulda tasarı değerlendirilecektir. 

Taslak "Mevzuat" başlığı altında yer alan "Tasarı" alt başlığında bulunmaktadır.